ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЗАПОРУКИ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  • Valeriia V. Dykan Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-0615-919X
  • Maryna V. Gladukh Український державний університет залізничного транспорту, пл. Фейєрбаха, 7, Харків, 61050, Україна
Ключові слова: кадрова політика, робочі місця, економічна безпека, персонал, кадри , управління, забезпечення.

Анотація

У статті розглянуто проблеми та принципи забезпечення кадрової політики українських підприємств. Досліджено суть кадрової політики, основні напрямки в роботі з персоналом, її вплив на забезпечення економічної безпеки підприємства. Розглянуто поняття кадрової політики, як системи роботи з персоналом, засоби реагування на зміни в зовнішньому середовищі. Досліджено забезпечення кадрової політики на основі організаційної інтеграції, функціональності, відповідальності всіх працівників на підприємстві та адаптації до безперервного навчання. Проаналізовано досвід кадрової політики провідних іноземних та українських компаній. Визначено, що зарубіжні компанії акумулюють у своїй кадровій політиці ті принципи та елементи, що є адекватнішими для певної країни та виду діяльності компанії. Визначено, що в іноземних компаніях робота з персоналом базується на чіткій системі роз’яснення співробітникам фірми показників і стратегій компанії відносно робочої сили і розвитку компетенцій; на можливості для зростання працівників; програмі та системі винагород, які сприяють гнучкості та встановленню балансу між роботою та особистим життям через використання часткової зайнятості, гнучкому робочому графіку та перерозподілу посадових обов’язків. Проаналізовано, що головною метою кадрової політики українських підприємств є реалізація програм підвищення персоналу; перепідготовка та залучення молодих спеціалістів; об'єктивні дані про освіту; раціональне використання персоналу; створення сприятливих умов для творчої ініціативної та індивідуальної праці і удосконалення матеріальних стимулів; фіксування чітких критеріїв; перехід від старої системи залучення через практичну оцінку професійно- кваліфікаційних здібностей кандидатів на посади; наявність ученого ступеня; володіння іноземними мовами; наявність заохочень або покарань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Jarikov E.S. (2005). Risks in personnel work. The book for managers and manager on the song. / Е.S.Jarikov, А.А.Paramonov. М.: International Center for Financial and Economic Devolpment.
2. Scvec I.B. (2009). Economical bake in management personnel / I.B.Scvec // Scientific works DonNTU.
3. D.F.Risina (2008). We check the reliability of candidates for managerial positions and other responsible positions // Personnel of the enterprise.
4. T.Demchenko (2003). Personnel management: modern approaches // Man and work.
5. Official site Ford Motor Company. Access model: http://www.ford.com.
6. Official site Sharp. Access model: http://sharp.word.com.
7. Official site LEGO. Access model: Group http://aboutus.lego.com./- US/lego.group
8. Evaluation of staff. How to manage human capital to implement a strategy (2007) / Hueslid Mark A., Beacher Brian E., Beattie Richard W. M.: ID Williams LLC.
9. Official site Roshen. Access model: https://www.roshen.com.
10. E.Kropivyanskaya The best training companies : Kyivstar. HRMagazine. Access model: http://www.krm.ua.
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ