ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

  • Karim Z. Nazyrov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
  • Yaroslav Y. Nechyporenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
Ключові слова: реформа децентралізації, об’єднана територіальна громада, стратегія розвитку підприємництва, підприємницький потенціал, стратегічні напрямки.

Анотація

Стаття присвячена розгляду підходів до стратегічного планування розвитку підприємництва в контексті розвитку об’єднаних територіальних громад. У статті аргументовано необхідність системності стратегічного планування розвитку підприємництва у громадах, яка розкривається у певній сукупності елементів і послідовності етапів цього процесу. Дана характеристика елементів попередньої діагностики підприємницького потенціалу громад та ключових чинників зовнішнього бізнес-середовища, економічних інструментів аналізу і прогнозу стану малого та середнього підприємництва в громадах. Визначено принципи формування цілей стратегій розвитку підприємництва у громадах, які повинні ґрунтуватися на соціальних вигодах для населення громади, інноваційності розвитку, ефективному використанні ресурсів, екологічній безпеці. Розкрито підходи до розробки стратегій розвитку бізнесу в громадах на основі концентрації зусиль на напрямках конкурентних переваг, які полягають у пошуку нових видів діяльності з оглядом на існуючий досвід та ресурси, технологічній модернізації вже існуючих підприємств, розвитку міжгалузевих напрямків підприємництва, які знаходяться на стику технологій. Ці напрямки, що мають мобілізувати внутрішній підприємницький потенціал громади, треба органічно поєднати з можливостями зовнішнього бізнес оточення, тобто вбудовуванням в зовнішні ланцюжки доданої вартості, співробітництвом громад, державно-приватним партнерством, впровадженням просторової складової у моделях розвитку сільськогосподарського виробництва. Приділено увагу допоміжним заходам стратегічного планування підприємництва в громадах: утворенню центрів надання адміністративних послуг для підприємців за принципом «єдиного вікна», популяризації підприємництва, організації навчання та тренінгів для підприємців, участі у програмах міжнародної технічної допомоги.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Development Strategy July (2017) A journal of the All-Ukrainian network of specialists and practitioners on regional and local development REGIONET. Retrieved from: http://regionet.org.ua (in Ukr.).
2. The Government has developed a strategy for the development of small and medium enterprises in Ukraine up to 2020. (2017). Zhurnal Bughalter, 911. Retrieved from: https://buhgalter911.com/news/news-1025490.html (in Ukr.).
3. State Fund for Regional Development. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine. Retrieved from: http://dfrr.minregion.gov.ua/ (in Ukr.).
4. Kozyura, I. (2017) Local Economic Development Organizations and Their Institutional Support: Foreign Experience. Innovative potential and legal support of socio-economic development of Ukraine: the challenge of the global world: materials Intern. science-practice Conf., Poltava, April 19-20, 2017: 3 toms. T. 1. Kyiv: Universitet «Ukraina» (in Ukr.).
5. Melnyk, A., & Monastyrsky, G.,& Zhelyuk, T., & Dudkina, O., & Vasina, A., & Popovich, T., & Zelinskaya, A. (2015) Development of Regions and Communities in the Conditions of Administrative Territorial Reform: Prospects and Threats. An analytical note on the materials of the International Scientific and Practical Conference in the framework of the Ninth Regional and Municipal Readings, Ternopil-Vyshnivets, October 20-21, 2015. Visnyk TNEU (The TNEU Bulletin), 4, 165 – 172 (in Ukr.).
6. Timchenko, O. (2015) Problems and prospects of small business development in the regions of Ukraine. Elektronne naukove fahove vydannia «Efektyvna ekonomika». Retrieved from: http://economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4135 (in Ukr.).
7. Shchegljuk, S. (2016) Features and institutional problems of entrepreneurship development in the region. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy (Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine), 26.6, 275 – 280 (in Ukr.).
8. Kropivko, M. (2017). Strategic Vision of the Agrarian System of Ukraine. Ekonoika APK (Economy of the APC), 4, 5 – 16 (in Ukr.).
9. Mikhailova, L. (2016) Features of Rural Areas and Branding Prospects for Rural Development.Visnyk ZhNAEU (Bulletin of JNAEU), 2 (57), t. 2, 15 – 23 (in Ukr.).
10. Malik, M., & Spykulyak, O., &V.A.Pekhov (2015) Development of cooperative relations in the agrarian sector of economy. Stalyi rozvytok ekoknomiky. Mizhnarodnyi naukovo-byrobnychyi zhurnal (Sustainable development of the economy. International Scientific and Production Magazine), 3 (28), 5 -10 (in Ukr.).
11. Kary, O., & Glynsky N., & Mavko P.(2008) Analysis of the influence of external and internal factors on the formation of the living environment of Ukrainian cities. Ekonomichnyy prostir.( Economic Space), №20 / 2,72-83 (in Ukr.).
12. Remyga O., & Sakh D. Handbook on Economic Development of Rural Areas of Ukraine. EU / UNDP Project. Retrieved from: www.cba.org.ua/three (in Ukr.).
13. Mavko, P. Strategic planning of territories development. Retrieved from: http://msdp.undp.org.ua/data/.../8%20strategic%20management_частина3 (in Ukr.).
14. Smentyna, N. (2015) Strategic Planning of Socio-Economic Development on Mesorite: Theory, Methodology, Practice: Monograph. Odessa: Atlant (in Ukr.).
15. Zveeryakov, M., & Kovalyov, A., & Smentyna, N.(2017) Strategic planning of balanced development of territorial socio-economic systems in the conditions of decentralization: monograph. Odessa: ONEU (in Ukr.).
16. Gavkalova, L., & Shumska, G., & Vlasenko, T. and others; per community Ed. doc. econ Sciences, professor Gavkolova N. (2015) Provision of regional development of ecological society as a means of creating a systemic basis for synthesized capital: a monograph .Kharkov: KhNEU them. S. Kuznets (in Ukr.).
17. Tretyak, U. (2016) Contribution of the EU Program «Support to Regional Development Policy in Ukraine» in the formation of a New State Regional Policy. Visnyk REHIONET «Stratehiya rozvytku» (Herald REGION «Development Strategy». Retrieved from: http://regionet.org.ua/ua/Vnesok_Programu_ES_Pidtrumka _polituku_regionalnogo_rozvutky_v_Ykrayini_y_stanovlennya_novoyi_derzhavnoyi_regionalnoyi_polituku_1564.html#page_title (in Ukr.).
18. Tkachuk, A. (2015) Scandinavian way. The experience of reforms in the administrative and territorial system and local government in Denmark and Sweden. Kyiv: Logos (in Ukr.).
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ