Дифракційна томографія циліндричної імпедансної поверхні в частотній області

  • Д. О. Батраков Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Ключові слова: еквівалентний поверхневий імпеданс, зворотна задача, томографія

Анотація

Запропоновано схему об'єднання методу розрахунку еквівалентного поверхневого імпедансу, що враховує кривизну поверхні і алгоритму розв'язання оберненої задачі відновлення розподілу імпедансу за даними реєстрації поля на деякому замкнутому контурі поза об'єктом. Це дозволяє віднести пропонований підхід до напряму «дифракційна томографія». Як і при інших реалізаціях схеми Ньютона-Канторовича, в якості інформативних параметрів можуть виступати не тільки просторове переміщення антени (дифракційна томографія), але й частота зондуючого монохроматичного сигналу або його поляризаційний стан. Ще однією перевагою запропонованого алгоритму, як і інших алгоритмів в рамках схеми Ньютона - Канторовича, є можливість побудови ітераційної процедури за допомогою багаторазового повторення процесу знаходження поправки до стартового значенням розподілу імпедансу (початкового наближення).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Батраков Д.О. Рассеяние электромагнитных волн эллиптическим цилиндром, поверхность которого обладает разнородными электрическими свойствами: Дисс. канд. физ.-мат. наук: 01.04.03 /Батраков Дмитрий Олегович. – Харьков, 1985, 216 с.

Батраков Д.О. Применение эквивалентных граничных условий в задачах дифракции электромагнитных волн на криволинейных поверхностях. / Вісник харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. // 2002. - №514. - С. 83-88.

Батраков Д. О. Разработка радиофизических моделей применительно к проблеме зондирования неоднородных сред: дис. … доктора физ.-мат. наук: 01.04.03 /Батраков Дмитрий Олегович. – Харьков, 1995. – 293 с.

Щукин А.Н. Распространение радиоволн. М.: Гос. Изд-во лит. По вопросам связи и радио, 1940, 399с.

Леонтович М.А. О приближенных noграничных условиях для электромагнитного поля на поверхности хорошо проводящих тел. В сб.: Исследования по распространению радиоволн (под ред. Б.А. Введенского). М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948, с.5 - 12.

Рытов С.М. Расчет скин-эффекта методом возмущений. ЖЭТФ, 1940, т.10, в.2,с.180-189.

Alexopoulos N.G., Tadler G.A. Accuracy of the Leontovich boundary condition for continuous and discontinuous surface impedances. J. Appl. Phys., 1975, v. 46, N. 8, pp. 3326-3332.

Марков Г.Т., Чаплин А.Ф. Возбуждение электромагнитных волн. М.: Энергия, 1967.- 376 с.

Mitcher K.M. An integral equation approach to scattering from body of finite conductivity. Radio Sci., 1967, 2, N 12, pp. 1459-1470.

Batrakov D.O. Solution of a General Inverse Scattering Problem Using the Distorted Born Approximation and Iterative Technique./ D.O. Batrakov, N.P. Zhuck // Inverse Problems. – Feb., 1994. - vol.10, № 1. - Р.39-54.

Батраков Д.О. Алгоритм решения обратных задач рассеяния на основе принципа максимума Понтрягина. / Д.О.Батраков, М.М. Тарасов // Радиотехника и электроника РАН. – 1999. – Т.44, №2. - С.137-142.

Опубліковано
2017-11-16
Цитовано
Як цитувати
Батраков, Д. О. (2017). Дифракційна томографія циліндричної імпедансної поверхні в частотній області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (27), 9-16. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/radiophysics/article/view/11393