«Сестра із сестрою, як риба з водою»: індивідуально-психологічні особливості та стосунки жінок-сиблінгів в залежності від умов зростання в сім’ї

  • Олена Луценко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-9922-9523
  • Віра Успенська Комунальний заклад «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради», Харків, Україна
Ключові слова: сиблінги, сестри, індивідуально-психологічні особливості, порядок народження, різниця у віці, кокетство

Анотація

Стосунки та індивідуально-психологічні особливості сиблінгів є однією з найменш досліджених областей сімейної психології. Метою даного дослідження було визначення особливостей міжособистісних стосунків сестер, зв’язку цих стосунків з порядком народження сестер, іншими вірогідними сімейними чинниками та здатністю сестер до кокетства. Були використані метод семантичного диференціала Ч. Осгуда (СДФ) виявлення ставлення до себе та до сестри; розроблена авторами анкета чинників зростання у сім’ї та тест О.Л. Луценко, В.В. Волчанової для вимірювання здатності до кокетства. В результаті була підтверджена адаптивна та компенсаторна роль жіночого кокетства для підвищення матеріального становища жінки. Жінки цінують навчання кокетству – сестра сестру оцінює вище, якщо та її навчає кокетству. Вищій рівень власного кокетства пов’язаний із сприйняттям себе як сильної жінки, тобто як ресурс. Оцінка активності сестри виявилася включеною у різноманітні зв’язки з іншими сімейними чинниками, що свідчить про важливість даної характеристики у стосунках сиблінгів жіночої статі. За умови більшої різниці у віці сестри краще ставляться одна до одної, що було пояснено зменшенням конкуренції між ними. Старша сестра традиційно виконує у сім’ї більше функцій, через що вона може відчувати більше заздрості до сестри, ревнощі до матері, вважати себе більш активною. При цьому старші сестри краще ставляться до молодших, вище оцінюють їх, ніж їх молодші візаві.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Горецька, О.В., & Сердюк, Н. (2015). Психологія сім’ї [Family psychology]: навчальний посібник для студентів спеціальності «Практична психологія», «Початкова освіта». Бердянськ: Видавець Ткачук О.В.

Луценко, Е. Л. (2013). Женское кокетство как эволюционный адаптивный механизм [Female coquetry as an evolutionary adaptive mechanism.]. В А. Н. Харитонов (Ред.) Эволюционная и сравнительная психология в России: традиции и перспективы. Труды Института психологии РАН. (с. 287–295). Москва: Изд-во «Институт психологии РАН».

Луценко О. Л. (2018). Втрачена та нова адаптивність: сучасні психологічні особливості, що пов’язані з еволюційним минулим [Lost and new adaptability: modern psychological features related to the evolutionary past]: Монографія. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Луценко, О. Л. (2014). Конфлікти поєднання родів: «Невістка – чужа кістка» та їх еволюційно-психологічне пояснення [Conflicts of birth: "Daughter-in-law - someone else's bone" and their evolutionary and psychological explanation]. Практична психологія та соціальна робота, 11, 18-23.

Павленко, В. М., & Джаббарова, Л. В. (2017). Модифікація семантичного диференціалу для дослідження особистісної ідентичності у студентської молоді [Modification of the semantic differential for the study of personal identity in student youth]. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Психологія", (63), 43-47. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/10246

Палмер, Дж., & Палмер, Л. (2003). Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens [Evolutionary psychology. Secrets of behavior Homo sapiens]. Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак.

Помиткіна, Л.В., Злагодух, В.В., Хімченко, Н.С., & Погорільська Н.І. (2010). Психологія сім’ї [Family psychology]. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк».

Райгородский, Д. Я. (Ред.). (2002). Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие. [Practical psychodiagnostics. Methods and tests: a textbook]. Самара: БАХРАХ-М.

Столярчук, О. А. (2015). Психологія сучасної сім’ї: навчальний посібник. [Psychology of the modern family: a textbook]. Кременчук: ПП Щербатих О. В.

Федоренко, Р. П. (2015). Психологія сім’ї: навчальний посібник. [Family Psychology: A Textbook]. Луцьк: Вежа-Друк.

Цільмак, О. М. (Ред.) (2020). Психологія сім’ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі: навчально-наочний підручник. [Psychology of family and marriage: tables, diagrams, comments: a visual textbook]/ Київ: Видавництво Ліра-К.

Aldrich, L.L. (2016). Sibling relationships in early adulthood: The associations between social statuses and sibling ties (Doctoral dissertation). Retrieved from https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=bgsu147851519857788&disposition=inline

Bowman, S., Alvarez-Jimenez, M., Wade, D., McGorry, P., & Howie, L. (2014). Forgotten family members: The importance of siblings in early psychosis. Early Intervention in Psychiatry, 8(3), 269–275. https://doi.org/10.1111/eip.12068

Branje, S.J., van Lieshout, C.F., van Aken M.A., & Haselager, G.J. (2004). Perceived support in sibling relationships and adolescent adjustment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(8),1385-1396. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00845.x.

Donley, M. G., & Likins, L. (2010). The multigenerational impact of sibling relationships. American Journal of Family Therapy, 38(5), 383–396. https://doi.org/10.1080/01926187.2010.513905

Finzi-Dottan, R., & Cohen, O. (2010). Young Adult Sibling Relations: The Effects of Perceived Parental Favoritism and Narcissism. The Journal of Psychology, 145(1), 1-22. https://doi.org/10.1080/00223980.2010.528073

Gilligan, M., Stocker, C.M., & Jewsbury Conger, K. (2020). Sibling Relationships in Adulthood: Research Findings and New Frontiers. Journal of Family Theory & Review, 12, 305-320. https://doi.org/10.1111/jftr.12385

Howe, N., & Recchia, H. (2014, December). Sibling Relations and Their Impact on Children’s Development. Retrieved from https://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/829/sibling-relations-and-their-impact-on-childrens-development.pdf

Kramer, L., & Baron, L. A. (1995a). Intergenerational linkages: How experiences with siblings relate to the parenting of siblings. Journal of Social and Personal Relationships, 12, 67–87.

Lindell, A. K. & Campione-Barr, N. (2017). Relative power in sibling relationships across adolescence. In N. Campione-Barr (Ed.), Power, control, and influence in sibling relationships across development. New Directions for Child and Adolescent Development, 156, (pp. 49–66).

Minnett, A. M., Vandell, D. L., & Santrock, J. W. (1983). The effects of sibling status on sibling interaction: Influence of birth order, age spacing, sex of child, and sex of sibling. Child Development, 54(4), 1064–1072. https://doi.org/10.2307/1129910

Plessis, L., Wilquin, H., Pavani, J.B., Bouteyre, E.et al. (2020). Comparison of relationships among French adult siblings with or without schizophrenia using the ASRQ-S: mediating effect on emotional distress. BMC Psychiatry, 20(1), 122. https://doi.org/10.1186/s12888-020-02510-6

Riggio, H. R. (2000). Measuring attitudes toward adult sibling relationships: The Lifespan Sibling Relationship Scale. Journal of social and personal relationships, 17(6), 707-728. DOI: 10.1177/0265407500176001

Rossano, M. J. (2003). Evolutionary psychology: the science of human behaviour and evolution. Southeastern Louisiana University: John Wiley&Sons, Inc.

Schicke, M. C. (1995). 5. Sibling Relationships. In J. C. Conoley & E. B. Werth (Eds.), Family Assessment, 9 131-154). Lincoln, NE: Buros. https://digitalcommons.unl.edu/burosfamily/9

Silvén Hagström A, & Toft T. (2019). "TOGETHER WE ARE UNBEATABLE": young sisters' narration of a sibling's cancer in personal blogs on the internet. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 14(1), 1586625. https://doi.org/10.1080/17482631.2019.1586625

Stocker, C. M., Gilligan, M., Klopack, E. T., Conger, K. J., Lanthier, R. P., Neppl, T. K., O'Neal, C. W., & Wickrama, K. A. S. (2020). Sibling relationships in older adulthood: Links with loneliness and well-being. Journal of Family Psychology, 34(2), 175–185. https://doi.org/10.1037/fam0000586

Szymańska, P. (2020, May). The role of siblings in the process of forming life satisfaction among young adults – moderating function of gender. Current Psychology. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-020-00776-3

Tabler, J., Utz, R.L., Smith, K.R., Hanson, H.A., & Geist, C. (2018). Variation in reproductive outcomes of women with histories of bulimia nervosa, anorexia nervosa, or eating disorder not otherwise specified relative to the general population and closest-aged sisters. International Journal of Eating Disorders, 51(2), 102-111. https://doi.org/10.1002/eat.22827. Epub 2018 Jan 13. PMID: 29331083; PMCID: PMC6599590.

Walęcka-Matyja, K. (2016). Psychological dimensions of relationships with siblings as predictors of loneliness of young adults. Polskie Forum Psychologiczne, 21(4), 602-621. https://doi.org/10.14656/PFP20160407

Woolley, M. E. (2020) Special issue: Siblings across the life course. Journal of Family Social Work, 23(4), 313-317. https://doi.org/10.1080/10522158.2020.1801070

Yu, J.J., & Gamble, W.C. (2008). Pathways of Influence: Marital Relationships and Their Association with Parenting Styles and Sibling Relationship Quality. Journal of Child and Family Studies, 17, 757–778. https://doi.org/10.1007/s10826-008-9188-z

Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Луценко, О., & Успенська, В. (2021). «Сестра із сестрою, як риба з водою»: індивідуально-психологічні особливості та стосунки жінок-сиблінгів в залежності від умов зростання в сім’ї. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (70), 70-77. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2021-70-09