Алгоритм комбінованої терапії пацієнтів з вугровою хворобою у коморбідності з функціональними порушеннями гепатобіліарної системи та демодекозом

Ключові слова: вугрова хвороба, акне, демодекоз, функціональні порушення гепатобіліарної системи, лазерне випромінювання, фотодинамічна терапія, фізіотерапія

Анотація

Вступ. Одним з поширених хронічних дерматозів, що мають безпосередній вплив на якість життя
пацієнтів, є вугрова хвороба (акне). Виникнення психоемоційних порушень обумовлене розташуванням
елементів на відкритих ділянках тіла. Враховуючи високу розповсюдженість вугрової хвороби у період
пубертату (до 85 % підлітків мають епізоди вугрового висипу різного ступеню тяжкості), виникає необ-
хідність пошуку нових алгоритмів лікування вугрової хвороби для запобігання прогресування соціальної
дезадаптації та депресивних станів.
Матеріали та методи. У дослідження включено 140 пацієнтів, які були розподілені на 3 групи
в залежності від наявності коморбідної патології та методів лікування: 1 група — пацієнти з вугровою
хворобою, яким було проведено стандартне лікування протягом 60 днів, 2 група — пацієнти з ВХ у ко-
морбідності з демодекозом, 3 група — пацієнти з ВХ у коморбідності з демодекозом та функціональними
порушеннями гепатобіліарної системи, яким додатково було проведено курс лазеротерапії. Ефективність
лікування оцінювали з використанням шкали GAGS та опитувальника DLQI на 14, 28 та 60 день терапії.
Результати. Оцінка результатів на 60 добу демонструє зниження проявів запалення на 50% у 2 та
3 групах, а у групі стандартної терапії — на 29 %. Покращення якості життя пацієнтів 2 та 3 групи відбу-
лось на 70 %, в той час як у 1 групі цей показник складав 35 %. Були встановлені наступні кореляційні
зв’язки: між тяжкістю проявів ВХ та наявністю коморбідної патології (r = + 0,91), між тяжкістю ВХ та
оцінкою якості життя (r = + 0,71), між наявністю коморбідності ВХ з демодекозом та ФПГБС та впливом
на якість життя (r = + 0,69 ).
Висновки. Оптимізація алгоритму лікування пацієнтів з вугровою хворобою у коморбідності
з демодекозом та функціональними порушеннями гепатобіліарної системи досягається застосуванням
комбінованного лікування з використанням лазерної терапії, що значно окращує якість життя пацієнтів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Thiboutot D, Dréno B, Abanmi A, Alexis AF, Araviiskaia E,

Barona Cabal MI et al. Practical management of acne for

clinicians: An international consensus from the Global Alliance

to Improve Outcomes in Acne. Journal of the American

Academy of Dermatology. 2018 Feb 1;78(2):1-23.

https://doi.org/10.1016/j.jaad.2017.09.078

Litwin D, Chen W, Dzika E, Korycinska J. Human Permanent

Ectoparasites; Recent Advances on Biology and

Clinical Significance of Demodex Mites: Narrative Review

Article. Iran J Parasitol. 27 Feb 2017;12(1):12-21.

Chen W, Plewig G. Human demodicosis: Revisit and a

proposed classification. Br J Dermatol. 2014;170(6):

–25. doi:10.1111/bjd.12850.

Karincaoglu Y, Tepe B, Kalayci B, Atambay M, Seyhan M. Is

Demodex folliculorum an aetiological factor in seborrhoeic

dermatitis? Clin Exp Dermatol. 2009 Dec;34(8):516-20.

Kubanov A, Gallyamova Y, Grevtseva A. Important aspects

of Demodex diagnostics. J Surg Dermatol. 2016;1(1):43–

http://dx.doi.org/10.18282/jsd.v1.i1.42.

Ruta Ganceviciene, Raimundas Meskauskas, Ausra

Berzanskyte. Treatment of Acne Vulgaris with 1064 nm

Nd:YAG Laser. J. LA&HA. 2015 June; Vol. 2015:1-5.

Pinto CD, Schafer F, Orellana JJ, González SR, Hasson A.

Efficacy of red light alone and methyl-aminolaevulinate-

photodynamic therapy for the treatment of mild

and moderate facial acne. Indian journal of dermatology,

venereology and leprology. 2013;79(1):77-82.

Luo X, Li W, Bird N, Chin SB, Hill NA, Johnson AG. On

the mechanical behavior of the human biliary system.

World J Gastroenterol. 2007 Mar 7;13(9):1384-92. doi:

3748/wjg.v13.i9.1384.

Radko A, Melekhovets O, Melekhovets Yu, Kharchenko T.

Epidemiology of acne vulgaris and its comorbidity with

demodicosis and functional dysorders of hepatobiliary.

Research Journal of Pharmaceutical,Biological and

Chemical Sciences (RJPBCS). 2019;10( 4):50-4. https://

doi.org/10.33887/rjpbcs/2019.10.4.

Melekhovec’ OK, Rad’ko AS, Smіyanov VA, Harchenko

TO, inventors. Sposіb dіagnostiki demodekozu z

vikoristannyam klejkoї strіchki [Method for the diagnosis

of demodicosis using adhesive tape]. Patent of Ukraine

№ 111590. 2016 Nov 10. (in Ukrainian)

Hazarika N, Rajaprabha RK. Assessment of Life Quality

Index Among Patients with Acne Vulgaris in a Suburban

Population. Indian J Dermatol. 2016;61(2):163–8.

doi:10.4103/0019-5154.177758.

Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, Alikhan A, Baldwin

HE, Berson DS, et al. Guidelines of care for the

management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol.

;74(5):945-73.

Melekhovec’ OK, Melekhovec’ YuV, Rad’ko AS, Harchenko

TO, , inventors. Sposіb lіkuvannya vugrovoї hvorobi z

vikoristannyam fotodinamіchnoї terapії [Method for the

treatment of acne using photodynamic therapy]. Patent

of Ukraine №126242. 2018 Jan 25. (in Ukrainian)

Robin Sult. Treatment of Acne Vulgaris with Long-

Pulsed 1064 nm Nd:YAG Laser. J Laser Health Acad.

;2014(1):57-60

Ganceviciene R, Meskauskas R, Berzanskyte A. Treatment

of Active Inflammatory Acne Vulgaris with

nm Nd:YAG Laser J LA&HA - J Laser Health Acad

;2015(1):S09.

Опубліковано
2020-01-14
Як цитувати
Радько, А. С., Мелеховець, О. К., Мелеховець, Ю. В., & Харченко, Т. О. (2020). Алгоритм комбінованої терапії пацієнтів з вугровою хворобою у коморбідності з функціональними порушеннями гепатобіліарної системи та демодекозом. Фотобіологія та фотомедицина, (28), 24-30. https://doi.org/10.26565/2076-0612-2019-28-03
Розділ
Клінічна фотомедицина