Редакційний штат

 

Головний редактор

Божков А. І. – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

https://orcid.org/0000-0001-8418-5716

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004208964

e-mail: bozhkov@univer.kharkov.ua

 

Заступники головного редактора

Брілль Г.Є. - д.м.н., професор, Саратовський державний медичний університет імені В.І. Разумовського, м. Саратов, Росія

https://orcid.org/0000-0002-0402-9420

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004918545

e-mail: gbrill@yandex.ru

 

Гуляр С.О. - д.м.н., професор, Інститут фізіології імені Богомольця НАН України, м. Київ, Україна

 https://orcid.org/0000-0003-2128-7656

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208938625

e-mail: gulyar@zepter.ua

 

Відповідальні секретарі

Мушенко Є.В. – к.м.н., ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна

 https://orcid.org/0000-0003-0244-3289

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55129231500

e-mail: dr.mushenko@gmail.com

 

Утєвський А.Ю. – доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

 https://orcid.org/0000-0002-8336-1105

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16204749800

e-mail: andriy.utevsky@karazin.ua

 

Чухраєв М.В. - к.т.н., доктор наук в області медичної психології, НМЦ «МедІнТех», м. Київ, Україна

 https://orcid.org/0000-0001-5290-8887

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194712832

e-mail: nv1111155@gmail.com

 

Редакційна колегія

Аврунін О.Г. - д.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна

 https://orcid.org/0000-0002-6312-687X

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35298713200

e-mail: Oleh.avrunin@nure.ua

 

Азаров О.Д. – д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

 https://orcid.org/0000-0002-8501-1379

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55644480800

e-mail: azarov.olexiy@gmail.com

 

Ануфрік С.С. – д.ф.-м.н., Гродненський державний університет імені Янки Купали, м. Гродно, Білорусь

e-mail: anufrick@grsu.by

 

Байбеков І.М. – д.м.н., професор, ДУ «Республіканський спеціалізований центр хірургії ім. акад. В. Вахідова», м. Ташкент, Узбекистан

 https://orcid.org/0000-0003-0587-3188

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004409543

e-mail: baibekov@mail.ru

 

Богомолець О.В. – д.м.н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна

e-mail: office@bogomolets.com

 

Васильєва-Лінецька Л.Я. – д.м.н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна

 https://orcid.org/0000-0001-7227-7656

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56184840300&zone=

e-mail: larisa.linetska@gmail.com

 

Войцік В. – професор, Люблінська Політехніка, м. Люблін, Польща

 https://orcid.org/0000-0002-6473-9627

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005121594

e-mail: waldemar.wojcik@pollub.pl

 

Доля Г.М. – д.т.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

 

Жолобак Н.М. – старший науковий співробітник, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, м. Київ, Україна

 https://orcid.org/0000-0003-2792-9787

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603236139

e-mail: n.zholobak2018@gmail.com

 

Жолткевич Г.М. – д.т.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

e-mail: g.zholtkevych@karazin.ua

 

Журавльова Л.В. – д.м.н., професор, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

 https://orcid.org/0000-0002-0961-1401

 https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57176056300

e-mail: prof.zhuravlyova@gmail.com

 

Зінченко О.К. – д.м.н., Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна

e-mail: zinchenko_e_k@ukr.net

 

Злепко С.M. – д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

 https://orcid.org/0000-0001-8849-4188

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507867882

e-mail: smzlepko@ukr.net

 

Іванова Ю.В. – д.м.н., старший науковий співробітник, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

 http://orcid.org/0000-0001-8773-6827

e-mail: dr.ivanova23@gmail.com

 

Кіпенський А.В. – д.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

 http://orcid.org/0000-0002-4589-092X

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206190499

e-mail: kavkpi@ukr.net

 

Клімова О.М. – д.б.н., професор, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна

 http://orcid.org/0000-0002-4007-6806

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006386715

e-mail: Klimovalena53@gmail.com

 

Кокодій М.Г. - д.ф.-м.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

e-mail: kokodiy.n.g@gmail.com

 

Лонго Л. – д.м.н., професор, Інститут лазерної медицини, Італія

 https://orcid.org/0000-0002-7270-5988

 

Михайлусов Р.М. – к.м.н., доцент, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна

e-mail: mihailusov1@ukr.net

 

Мінаєв В.П. – к.т.н., головний науковий співробітник,НТО «ІРЕ-Полюс», IPG Photonics, м. Фрязіно, Росія

 https://orcid.org/0000-00001-9165-3039

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7007026971

e-mail: minaev46@mail.ru

 

Ніколенко Є.Я. – д.м.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0003-3708-3252

e-mail: e.nikolenko@karazin.ua

Ошіро Т. – д.м.н., професор, Університет Кейо, Клініка Ошіро, Японська медична лазерна лабораторія, м. Мінато-ку, Японія

e-mail: ohshiro@jmll.co.jp

 

Павлов С.В. – д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

 https://orcid.org/0000-0002-0051-5560

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103366036

e-mail: psv@vntu.edu.ua

 

Перський Є.Е. – д.б.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

e-mail: seriesbiology@univer.kharkov.ua

 

Попов М.М. – д.м.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-5759-9654

e-mail: mykola.m.popov@karazin.ua

 

Прасол В.О. – д.м.н., професор, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна

 https://orcid.org/0000-0002-0556-6981

e-mail: dr.prasol@gmail.com

 

Розуменко В.Д. - д.м.н., професор, ДУ «Інститут нейрохірургії імені Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

 http://orcid.org/0000-0002-8774-6942

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603578906

e-mail: rozumenko.neuro@gmail.com

 

Рочкінд Ш. – д.м.н., професор, Інститут нейрохірургії, Тель-Авівський університет, Ізраїль

e-mail: rochkind@zahav.net.il

 

Самойлова К.О. – д.б.н., професор, Інститут цитології РАН, м. Санкт-Петербург, Росія

 https://orcid.org/0000-0001-6952-3414

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003576532

e-mail: samoilova3@yandex.ru

 

Свириденко Л.Ю. – к.м.н., доцент, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна

e-mail: luda_sviridenko@ukr.net

 

Сибірна Н.О. – д.б.н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

 https://orcid.org/0000-0002-9217-3931

 https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8388760700

e-mail: sybirna_natalia@yahoo.com

 

Странадко Є.Ф. – д.м.н., професор, Державний науковий центр лазерної медицини Міністерства охорони здоров’я Росії, м. Москва, Росія

 https://orcid.org/0000-0002-1589-7661

e-mail: seph04@yandex.ru

 

Таширєв О.Б. - д.т.н., к.б.н., Національний антарктичний науковий центр МОН України, м. Київ, Україна

 

Хеншель Д. – к.б.н., професор, Університет Індіани, м. Блумінгтон, США

e-mail: dhensheltravel@gmail.com

 

Черваньов І.Г. – д.т.н., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

e-mail: chervanyov@ukr.net

 

Якименко І.Л. – д.б.н., професор, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

 https://orcid.org/0000-0002-6308-5449

 https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36171249800

e-mail: iyakymen@gmail.com