Оцінка впливу фотобіомодуляції на ендотеліальну функцію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в умовах гіперурикемії

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, гіперурикемія, ендотеліальна дисфункция, фотобіомодуляція, внутршньовенна лазерна терапія

Анотація

Вступ. У 2015 році глобальна поширеність артеріальної гіпертензії у світі оцінювалася у 1,13 млрд.
Європейська асоціація по лікуванню артеріальної гіпертензії (ESH) оновила рекомендації у 2018 році
та офіційно додала до вже існуючих факторів ризику артеріальної гіпертензії гіперурикемію. У пацієн-
тів з коморбідністю гіперурикемії та артеріальної гіпертензії спостерігаються прояви ендотеліальної
дисфункції.
Мета роботи — встановити наявність кореляційних зв’язків між рівнем сечової кислоти та швидкі-
стю пульсової хвилі, індексом Теі, ендотелійзалежною вазодилятацією плечової артерії та оцінити вплив
фотобіомодуляції на показники ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією.
Матеріали та методи. У дослідження включені 102 пацієнти з артеріальною гіпертензією: 48 без
гіперурикемії (1 група) та 54 з коморбідністю артеріальної гіпертензії та гіперурикемії (2 група). Групи
1А та 2А отримували антигіпертензивну терапію. Групи 1Б та 2Б — антигіпертензивну терапію з курсом
внутрішньовенної лазерної терапії з довжиною хвилі випромінювання 635 нм, курс лікування 10 про-
цедур. Ендотелійзалежну вазодилятацію плечової артерії визначали пробою з реактивною гіперемією.
Індекс Теі вираховували під час ехокардіографії. Швидкість пульсової хвилі вимірювали апаратом
SonoScape S6 Pro.
Результати. Антигіпертензивна терапія у 1А групі призвела до зниження швидкості пульсової
хвилі на 7,8 %. Антигіпертензивна терапія та внутрішньовенна лазерна терапія у 1Б групі знизили
рівень сечової кислоти на 5,7 %, швидкість пульсової хвилі на 12,2 %, індекс Теі на 9,5 %, збільшили
ендотелійзалежну вазодилятацію плечової артерії на 19,1 % (p < 0,05). Антигіпертензивна терапія у
2А групі знизила рівень сечової кислоти на 4,7 %, швидкість пульсової хвилі на 8,5 % та підвищила
ендотелійзалежну вазодилятацію плечової артерії на 31,7 %. Комбіноване застосування антигіпертен-
зивної терапії та внутрішньовенної лазерної терапії у 2Б групі знизило рівень сечової кислоти на 19,2 %,
швидкість пульсової хвилі на 21,9 %, індекс Теі на 29,0 %, збільшило ендотелійзалежну вазодилятацію
плечової артерії на 97,7 % (p < 0,05). Встановлено кореляційній зв’язок між рівнем сечової кислоти та
ендотелійзалежною вазодилятацією плечової артерії r = - 0,62 (p < 0,001) та між рівнем сечової кислоти
та швидкістю пульсової хвилі r = + 0,68, рівнем сечової кислоти та денним систолічним артеріальним
тиском r = + 0,48 (p < 0,001), рівнем сечової кислоти та індексом Теі r = + 0,47 (p < 0,05).
Висновок. Враховуючи встановлений негативний кореляційній зв’язок середньої сили між рівнем
сечової кислоти та ендотелійзалежною вазодилятацією плечової артерії, є доцільним застосування у
клінічній практиці комбінації антигіпертензивної терапії з внутрішньовенною лазерною терапією, що
суттєво знижує рівень сечової кислоти та впливає на фактори ризику артеріальної гіпертензії у пацієнтів
з артеріальною гіпертензією та у пацієнтів з коморбідністю артеріальної гіпертензії та гіперурикемії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Zhou B, Bentham J, Di Cesare M, Bixby H, Danaei G, Cowan

MJ, et al. Worldwide trends in blood pressure from

to2015: a pooled analysis of 1479 population-based

measurement studies with 19·1 million participants.

Lancet. 2017 Jan 7;389(10064):37-55. doi: 10.1016/

S0140-6736(16)31919-5 Available from: https://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5220163/

Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E,

Azizi M, Burnier M et al. 2018 Practice Guidelines for

the management of arterial hypertension of the European

Society of Hypertension and the European Society of

Cardiology: ESH/ESC Task Force for the Management of

Arterial Hypertension. J Hypertens. 2018;36(12):2284-

doi: 10.1097/HJH.0000000000001961. Available

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30380928

Tomiyama H, Shiina K, Vlachopoulos C, Iwasaki Y,

Matsumoto C, Kimura K et al. Vlachopoulos, et al.

Involvement of Arterial Stiffness and Inflammation in

Hyperuricemia-Related Development of Hypertension

Hypertension. 2018 Sep;72(3):739-745. doi: 10.1161/

HYPERTENSIONAHA.118.11390

Han, C., Xian, Z., Zou Y et al. Flow-mediated dilation

can be used to predict incident hypertension in patients

with hyperuricemia. Archives of Medical Science 2019

Mar;15(2):343-349. doi: 10.5114/aoms.2018.73856.

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

p u b m e d / ? t e r m = V l a c h o p o u l o s % 2 C + e t + a l . + I n -

volvement+of+Arterial+Stiffness+and+Inflammation+

in+Hyperuricemia-Related+Development+of+Hypertension

Tham EB, Silverman NH. Measurement of the Tei index:

a comparison of M-mode and pulse Doppler methods.

Journal of the American Society of Echocardiography.

December Volume 17 Issue 12 Pages 1259-1265.

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?

term=Measurement+of+the+Tei+index%3A+a+-

comparison+of+M-mode+and+pulse+Doppler+methods

Ramirez, AJ, Christen, AI, Sanchez RA. Serum uric acid

elevation is associated to arterial stiffness in hypertensive

patients with metabolic disturbances. Curr. Hypertens

Rev. 2018;14(2):154-160. doi: 10.2174/1573402114

Available from: cbi.nlm.nih.gov/

pubmed/?term=).+Serum+Uric+Acid+Elevation+Is+Associated+

To+Arterial+Stiffness+In+Hypertensive+Patients+

With+Metabolic+Disturbances

Gu J, Fan YQ, Zhang HL, Zhang JF, Wang CQ. Serum

uric acid is associated with incidence of heart failure

with preserved ejection fraction and cardiovascular

events in patients with arterial hypertension. J Clin Hypertens.

; 20:560–567. https://doi.org/10.1111/

jch.13210. Available from: https://www.ncbi.nlm.

nih.gov/pubmed/?term=Serum+uric+acid+is+associated+

with+incidence+of+heart+failure+with+pres

e r v e d + e j e c t i o n + f r a c t i o n + a n d + c a r d i o v a s c u -

lar+events+in+patients+with+arterial+hypertension

Helms CC, Liu X, Kim-Shapiro DB. Recent insights

into nitrite signaling processes in blood. Biol Chem.

;398(3):319–329. doi:10.1515/hsz-2016-0263

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/27611767

Wajih N, Basu S, Ucer KB, et al. Erythrocytic bioactivation

of nitrite and its potentiation by far-red light. Redox Biol.;

:442–450. doi:10.1016/j.redox. 2018.11.001

Wajih N, Basu S, Ucer K.B, Rigal F, Shakya A, Rahbar

E. Pathophysiology of circulating xanthine oxidoreductase:

New emerging roles for a multi-tasking enzyme,

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) -Molecular

Basis of Disease,Volume1842, Issue 9,2014, Pages

-1517, ISSN 0925-4439,https://doi.org/10.1016/j.

bbadis.2014.05.022. Available from: https://www.ncbi.

nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erythrocytic+bioactivation+

of+nitrite+and+its+potentiation+by+far-red+light

Опубліковано
2020-01-13
Як цитувати
Коваленко, Є. Л., МелеховецьO. K., & Мелеховець, Ю. В. (2020). Оцінка впливу фотобіомодуляції на ендотеліальну функцію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в умовах гіперурикемії. Фотобіологія та фотомедицина, (28), 9-15. https://doi.org/10.26565/2076-0612-2019-28-01
Розділ
Клінічна фотомедицина