Процедура рецензування

Політика рецензування статей Міжнародного науково-практичного журналу «Фотобіологія та Фотомедицина»

 Всі наукові статті, що надійшли до редакції Міжнародного науково-практичного журналу «Фотобіологія та Фотомедицина» підлягають обов'язковому рецензуванню.

Редакцією визначений наступний порядок рецензування статей:

- при надходженні статті в редакцію, оцінюється її відповідність тематиці журналу і правилам оформлення. Статті, що не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються і не допускаються до подальшого розгляду;

- стаття, відповідна тематиці журналу і правилам оформлення, перевіряється на плагіат. При коефіцієнті подібності менше 20% стаття направляється на внутрішнє рецензування;

- внутрішнє рецензування проводиться протягом 7 робочих днів після реєстрації статті в редакції. У разі отримання позитивного відгуку внутрішнього рецензента, копія статті направляється на «подвійне сліпе» рецензування провідним фахівцям. Призначає рецензентів відповідальний редактор;

- для проведення рецензування статей в якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії журналу «Фотобіологія та Фотомедицина», так і сторонні висококваліфіковані фахівці, що володіють глибокими професійними знаннями та досвідом роботи за конкретними науковими напрямками;

- термін «подвійного сліпого» рецензування не перевищує трьох тижнів;

- взаємодія між автором і рецензентами відбувається за допомогою листування по електронній пошті через редакцію журналу «Фотобіологія та Фотомедицина»;

- якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає повідомлення, що містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення і підготовки висновку про можливість опублікування;

- датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) про доцільність і можливість опублікування статті;

- після отримання позитивних рецензій стаття направляється на літературне та технічне редагування. Взаємодія автора та літературного (технічного) редактора може відбуватися в будь-якій формі - особисто, е-mail, телефон. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться літературним (технічним) редактором без узгодження з автором;

- остаточне рішення про можливість публікації статті в журналі приймається головним редактором.