Етичний кодекс

Етичний кодекс Міжнародного науково-практичного журналу «Фотобіологія і фотомедицини»

 В рамках редакційної політики Міжнародний науково-практичний журнал «Фотобіологія та Фотомедицина» дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COPЕ (Committee on Publication Ethics).

 Обов'язки головного редактора

Головний редактор Міжнародного науково-практичного журналу «Фотобіологія та Фотомедицина» здійснює загальне керівництво виданням і несе відповідальність за прийняття рішень про публікацію поданих до редакції статей.

До друку приймаються статті, що представляють цінність з наукової точки зору і сприяють вирішенню актуальних теоретичних і практичних завдань, незважаючи на стать, расу, етнічне походження, релігію, громадянство або політичні погляди автора. Обов'язковою є відповідність представлених статей тематиці журналу і вимогам до оформлення статей журналу «Фотобіологія та Фотомедицина».

Головний редактор спільно з редакційною колегією вивчають претензії авторів, що стосуються розглянутих статей або опублікованих матеріалів, і надають автору письмову відповідь.

 Обов'язки рецензентів

Процедуру рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакції журналу.

Кожна стаття проходить «подвійне сліпе» рецензування - це рецензування, яке проводиться конфіденційно (автор і рецензент не знають один про одного).

Дотримуючись етики наукової експертизи, рецензент дає об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження, виключаючи персональну критику автора. Рекомендації, надані рецензентом автору, припускають всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті і спрямовані виключно на поліпшення якості авторської роботи.

Рецензент, враховуючи конфіденційний характер поданої статті, не допускає обговорення роботи з іншими особами (за винятком уповноважених головним редактором).

 Обов'язки авторів

Автор(и) статті, дотримуючись редакційної етики, гарантують, що представлена стаття є оригінальною роботою. Якщо автори використовували роботу і/або фрагменти тексту інших авторів, вони зобов'язані дати відповідні посилання на опубліковані роботи. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень - неприпустимі.

Автор(и) представленої в редакцію статті усвідомлюють, що несуть персональну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження. Дана позиція передбачає:

- надання достовірних результатів проведених досліджень;

- визнання внеску всіх осіб, що вплинули на хід дослідження (це стосується і подання в статті посилань на роботи, які мали значення при проведенні дослідження);

- неприпустимість подання статті, яка була відправлена для опублікування (або вже опублікована) в інше періодичне видання;

- повідомлення редакції (в найкоротші терміни) про виявлені істотних помилок або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування.