ВИМОВИ І ПЕРЕКЛАДИ ІСТИНИ ПОДІЇ

  • О. О. Чистотіна
Ключові слова: після-подієва ситуація, істина події, іменування, переклад

Анотація

У статті мовний вимір ситуації після події досліджується з опорою на концепти А. Бадью, Ж. Дельоза та Ж. Дерріда. Після-подієва ситуація розглядається як парадоксальний стан неможливості й необхідності іменування. Досліджуються практики подолання невимовності події через «мову об’єктивної ситуації» та «мову суб’єктивної ситуації». Ставиться проблема некомунікативності істини політичної події і пропонується розглянути суб’єктивну текстуалізацію події як процес безупинного перекладання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка / Н. С. Автономова. – М. : РОССПЭН, 2008. – 704 с.

Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт / Ф. Р. Анкерсмит; [пер. с англ. А. А. Олейникова, И. В. Борисовой, Е. Э. Ляминой и др.]. – М. : Европа, 2007. – 608 с.
Бадью А. Етика. Нарис про розуміння зла / А. Бадью; [пер. з франц. В. Артюх та А. Рєпа]. – К. : Комубук, 2016. – 192 с.

Бадью А. Манифест философии / А. Бадью; [сост. и пер. с франц. В. Е. Лапицкого]. – СПб. : Machina, 2003. – 184 с.

Бадью А. Мета / политика: Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике / А. Бадью; [пер. с франц. Б. Скуратов, К. Голубович]. – М. : Логос, 2005. – 240 с.

Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен / Ж. Деррида; [пер. с франц., коммент. В. Е. Лапицкий]. – СПб. : Академический проект, 2002 . – 111 с. – (XX век: Критическая библиотека).

Деррида Ж. Монолингвизм другого или протез первоначала // Философский язык Жака Деррида / Ж. Деррида; [пер. с франц. Н. С Автономовой]. – М. : РОССПЭН, 2012. –
С. 445–471.

Деррида Ж. Последнее интервью : [электронный ресурс] / Ж. Деррида ; [пер. с франц. Н. С. Автономовой]. – Режим доступа : http://knigi.link/jak-derrid/pere-jizn-poslednee-intervyu-jaka-28089.html.

Жижек С. Психоаналіз та пост-марксизм. Випадок Алена Бадью : [електронний ресурс] / С. Жижек ; [перекл. з англ.]. – Режим доступу : http://provid.org/zizek/psyhoanaliz-ta-post-marksyzm-vypadok-alena-badyu-slavoj-zhyzhek.

Лиотар Ж.-Ф. Ален Бадью и «Философия и событие» / Ж.-Ф. Лиотар ; [пер. с франц. В. Е. Лапицкого // Бадью А. Манифест философии. – СПб. : Machina, 2003. – С. 100–119.

Пилюгина Е. В. Ален Бадью: исчисление события и противостояние Жилю Делезу : [электронный ресурс] / Е. В. Пилюгина // Studia Humanitatis. – 2014. – № 3. – Режим доступа : http://st-hum.ru/content/pilyugina-ev-alen-badyu-ischislenie-sobytiya-i-protivostoyanie-zhilyu-delezu.

Плаггенборг Шт. Революция и культура: Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма / Шт. Плаггенборг, [пер. с нем. И. Карташевой]. – СПб. : Нева, 2000. – 416 с.

Подорога В. Дерево мертвых: Варлам Шаламов и время ГУЛАГа (Опыт отрицательной антропологии) : [электронный ресурс] / В. Подорога // Новое литературное обозрение. – 2013. – № 120. – С. 193–224. – Режим доступа : https://shalamov.ru/research/210.

Рикер П. Вызов и счастье перевода / П. Рикер ; [пер. с франц. М. Бендет] // Логос. – 2011. – № 5/6. – С. 148–153.

Рикер П. Память, история, забвение / П. Рикер; [пер. с франц. И. И. Блауберг и др.]. – М. : Издательство гуманитарной литературы, 2004. – 728 с. – (Французская философия XX века).

Шаламов В. Т. Несколько моих жизней : [воспоминания, записные книжки, переписка, следственные дела] / В. Т. Шаламов. – М. : Эксмо, 2009. – 1066 с. – (Жизнеописания знаменитых людей).
Опубліковано
2017-12-18
Як цитувати
Чистотіна, О. (2017). ВИМОВИ І ПЕРЕКЛАДИ ІСТИНИ ПОДІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (56), 20-23. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/9941
Номер
Розділ
Статті