КОНСТРУЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

  • L. М. Hazniuk Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv, Ukraine
  • L. А. Karpets Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv, Ukraine
Ключові слова: освітня реальність, соціальний конструктивізм, реіфікація, хабітуалізація, модернізація освіти, професійна свідомість, соціальний запас знань, об’єктивація знання

Анотація

У рамках концепції соціального конструктивізму аналізуються особливості процесу конструювання освітньої реальності. Знання, закладені в процесі соціалізації, даються індивіду a priori, а соціальне знання, отримане шляхом комунікації, виходить зі здорового глузду, формується і підтримується за рахунок соціальних взаємодій. Показано, що ментальні конструкції та образ реальності створюються у результаті спільної діяльності людей і є продуктами комунікації. Соціальне знання про повсякденний світ є конструктом, який здається природним і очевидним, хоча він штучно створений, належить певній культурі або спільності. Виявлено розрив між фактичним станом професіоналізму і новими потребами суспільства. Зазначається, що набуття людиною автентичності в професії є дуже складним завданням педагогічного буття, воно будується на співвіднесенні наявних і здобутті нових ціннісних смислів, розвитку відповідних професійних нормативів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Библер В. С. Итоги и замыслы (конспект философской логики культуры) / Владимир Соломонович Библер // Вопросы психологии. – 1993. – № 5. – С. 75–93.

Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Беогер, Т. Лукман ; [пер. с англ. Е. Руткевича]. – М. : Academia-центр ; Медум, 1995. – 323 с.

Мамардашвили М. К. Стрела познания. Набросок естественно-исторической гносеологии / Мераб Константинович Мамардашвили. – М. : Alma mater, 2000. – 304 с.

Менегетти А. Основы практической психологии, психотерапии / Антонио Менегетти ; [пер. с ит.] // Онтопсихология. – СПб. : Санкт-Петербургская ассоциация онтопсихологов, 1996.

Сытых Е. Л. Феноменология паранаучного и псевдонаучного знания / Е. Л. Сытых // Философские вопросы естественных, технических и гуманитарных наук : сб. статей Международной научной конференции : [в 5 т.]. – Магнитогорск : МаГУ, 2009. – Вып. 4. – Т. 1. – С. 18–22.

Опубліковано
2016-12-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Hazniuk, L., & Karpets, L. (2016). КОНСТРУЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (55), 54-59. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/8695
Номер
Розділ
Статті