ІЛЮЗІЯ ДЕКОНСТРУКЦІЇ: ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКОНСТРУКЦІЇ ДО ЕСЕ ЖАКА ДЕРРІДА «НАВКОЛО ВАВІЛОНСЬКИХ ВЕЖ»

  • F. K. Poniatovskyi Ukrainian Humanitarian Institute, Bucha, Ukraine
Ключові слова: Дерріда, деконструкція, текст, метод, бінарні опозиції

Анотація

Дана стаття є спробою осмислити деконструкцію як спосіб прочитання тексту. Автор пропонує застосувати деконструкцію до есе Жака Дерріда «Навколо Вавилонських веж». На підставі даного теоретичного та лінгвістичного досвіду робляться висновки про те, що деконструкція не здатна зруйнувати бінарні ієрархічні протилежності, що існують у тексті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Hill L. Cambridge Introduction to Jacques Derrida / Leslie Hill. – Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2007. – 140 p.

Atkins G. D. Reading Deconstruction / Deconstructive Reading / Douglas G. Atkins. – Lexington, KY : The University Press of Kentucky, 1983. – 158 p.

Derrida’s Bible: Reading a Page of Scripture with a Little Help from Derrida / [edited and with an introduction by Yvonne Sherwood]. – New York, NY : Palgrave Macmillan, 2004. – XV + 323 p.

Robertson J. T. Structuralism / J. T. Robertson // Dictionary of Biblical Criticism and Interpretation / [edited by Stanley Porter]. – London, UK : Routledge, 2007. – 406 p.

Derrida J. Positions / Jacques Derrida ; [trans. by Alan Bass]. – Chicago, MI : University of Chicago Press, 1981. – 114 p.

Culler J. On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism / Jonathan Culler. – Ithaka, NY : Cornell University Press, 1982. – 307 р.

Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен : [2-е изд., испр.] / Жак Деррида ; [пер. с франц. и коммент. В. Е. Лапицкого]. – СПб. : Machina, 2012. – 118 с.

Benjamin W. Selected Writings / Walter Benjamin ; [edited by Marcus Bullock and Michael W. Jennings]. – Cambridge, Mass : Belknap Press of Harvard University Press, 2002. – 525 p.

Benjamin W. The Translator’s Task / Walter Benjamin // TTR : Traduction, Terminologie, Redaction. – 1997. – Vol. 10. – No 2. – рp. 151–165.

Деррида Ж. О грамматологии / Жак Деррида ; [пер. с фр. Н. Автономовой]. – М. : Ad Marginem, 2000. – 512 с.

Деррида Ж. Эссе об имени / Жак Деррида ; [пер. с фр. Н. А. Шматко]. – М. : Институт экспериментальной социологии, 1998. – 192 с. – (Gallicinium).

Bartholomew C. G. Babel and Derrida: Postmodernism, Language and Biblical Interpretation / G. Craig Bartholomew // Tyndale Bulletin. – 1998. – Vol. 49. – No. 2. – pр. 305–328.

Опубліковано
2016-12-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Poniatovskyi, F. (2016). ІЛЮЗІЯ ДЕКОНСТРУКЦІЇ: ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКОНСТРУКЦІЇ ДО ЕСЕ ЖАКА ДЕРРІДА «НАВКОЛО ВАВІЛОНСЬКИХ ВЕЖ». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (55), 31-36. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/8690
Номер
Розділ
Статті