ПОШУКИ ГЛОБАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ)

  • Михайло Бойченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1404-180X
Ключові слова: полікультурне суспільство, мультикультуралізм, соціальні цінності, соціальні норми, універсалізм, партикуляризм, соціальні спільноти, національна ідентичність

Анотація

Розглянуто потенціал соціальної філософії як пояснювального засобу для процесів пошуку глобальної справедливості. Визначено, що дослідження глобальної справедливості задає не лише концептуальну рамку для осмислення локальної проблематики справедливості, але уможливлює успішне практичне розв’язання цієї проблематики, оскільки глобальна справедливість у сучасному суспільстві набуває більшої дієвості, аніж локальна справедливість. Прикладом цього може слугувати підтримка України провідними демократіями світу у її протистоянні збройній агресії російської федерації, яка переважає Україну за економічними, військовими та інформаційними ресурсами. Полікультурність сучасних суспільств розглянуто як результат інтенсифікації міжнародної соціальної комунікації. Виявлено сутнісний взаємозв’язок між інституційною та соціокультурною складовими соціальної комунікації: соціокультурні зміни набувають свого інституційного закріплення, а також нерідко виявляються результатом інституційних перетворень. Глобальна справедливість розглянута не лише як діяльність у відповідності до певних соціальних норм, але і як утвердження певних соціальних цінностей. Суб’єктом глобальної справедливості можна розглядати необмежену комунікативну спільноту, однак такий підхід потребує врахування низки теоретичних і практичних застережень. Конкретні форми універсалізації соціальних цінностей розглянуто як такі, що досягаються завдяки процедурі генералізації партикулярних цінностей локальних соціальних спільнот. Як приклад такої генералізації розглянуто завдання формування національної ідентичності. Формування кожної соціальної спільноти запропоновано аналізувати у єдності процесів горизонтальної та вертикальної соціальної інтеграції.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Михайло Бойченко , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Бойченко Михайло Іванович

доктор філософських наук, професор

кафедра теоретичної і практичної філософії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, Київ, 01601

Посилання

Anderson, B. (2001). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism / trans. from English by V. Morozov. 2 ed., revision. Kyiv: Krytyka. (In Ukrainian).

Balibar, E. (2006). We, the People of Europe?: Reflections on Transnational Citizenship / trans. from Fr. By A. Riepa. Kyiv: Kurs. (In Ukrainian).

Boychenko, M. I. (2011). System Approach in Social Cognition: Value and Functional Aspects. Monograph. Kyiv: PROMIN. (In Ukrainian).

Durkheim, E. (2002). Elementary Forms of Religious Life. Totemism in Australia / trans. from French by H. Filipchuk and Z. Borysyk. Kyiv: Universe. (In Ukrainian).

Eisenstadt, S. N. (1978). Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations. New York: The Free Press.

Ferguson, N. (2018). The Square and the Towers: Networks and Power, from the Freemasons to Facebook / trans. from English by Kateryna Disa. Kyiv: Nash Format. (In Ukrainian).

Habermas, J. (2000). Structural transformations in the sphere of openness: Study of the civil society category / trans. from German by A. Onishko. Lviv: Lytopis. (In Ukrainian).

Habermas, J. (2010). Theory of communicative action. Volume 1. Rationality of action and social rationalization / trans. from German by K. Polishchuk; of science ed. B. Polyarush. Lviv: Astrolabia. (In Ukrainian).

Lockwood, D. (1964). Social Integration and System Integration. G. Zollschan and W. Hirsch (eds.), Explorations in Social Change. Boston: Houghton Mifflin, 244-257.

Luhmann, N. (1975). Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie. Berlin: Duncker und Humblot.

Malinowski, B. (1948). Death and the Reintegration of the group. Magic, Science and Religion and Other Essays. Selected, and with an Introduction by R. Redfield. Glencoe, Illinois: The Free Press. Pp. 29-35.

Moore, B. Jr. (1978). Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt. White Plains, New York: M.E. Sharpe.

North, D. (2000). Institutions, Institutional Change and Economic Performance / trans. from English by I. Dzyub. Kyiv: Osnovy. (In Ukrainian).

Parsons, T. (2011). Social Structure and Personality / trans. from English by V. Verloka and V. Kebuladze. Kyiv: DUKH i LITERA. (In Ukrainian).

Parsons, T. (1937). Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers. New York: McGraw Hill.

Petrović, D. (2021). Cancel Culture аs A Hybrid Pattern Of Postmodern Sociability. KULTURA POLISA, 18(46), 169–181. https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.3r.2.06

Putnam, R.D., Leonardi, R., and Nanetti, R.Y. (2001). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy / trans. from English by V. Yushchenko. Kyiv: Osnovy. (In Ukrainian).

Simmel, G. (2010). Philosophy of Money / trans. from German by V. Zinchenko, V. Terletsky, I. Andrushchenko. Kyiv: Promin. (In Ukrainian).

Spencer, H. Social Statics. London: John Chapman 1851. 476 p.

Taylor, C. (2004). Multiculturalism and the "Politics of Recognition" / trans. from English. Kyiv: Alterpress. (In Ukrainian).

Weber, M. (2012). Economy and Society / trans. from German by M. Kushnir. Kyiv: Universe. (In Ukrainian).

Опубліковано
2022-12-26
Цитовано
Як цитувати
Бойченко , М. (2022). ПОШУКИ ГЛОБАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (67), 15-23. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2022-67-2
Номер
Розділ
Статті