ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЖАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ «ПОСТСПОЖИВАННЯ»

  • Lidiia M. Gazniuk Харківська державна академія фізичної культури; вул. Клочківська, 99, Харків, 61058 https://orcid.org/0000-0003-4444-3965
  • Mykhailo V. Beilin Харківська державна академія фізичної культури; вул. Клочківська, 99, Харків, 61058 http://orcid.org/0000-0002-6926-2389
Ключові слова: трансформація бажання, надспоживання, помірковане споживання, нематеріальний гедонізм, економіка вражень, надцінність новизни

Анотація

У статті осмислюється процес трансформації теоретичної моделі бажання як феномена суб’єктивної соціокультурної реальності і сутнісного вираження цілісного людського буття. Методологічну основу статті складають загальнонаукові та філософські методи пізнання; автори спираються на діалектичний метод при вивченні феномену бажання як єдності предметно-матеріального і символічного світів. Розглядаються причини й наслідки змін, що відбуваються в сучасному суспільстві споживання з позиції «людини бажаючої», де бажання, яке актуалізує персону суб’єкта, визначається як процес, здійснюваний людиною в повсякденному бутті. Аналізуються соціально-економічні механізми, які, з одного боку, змушують людину постійно працювати, а з іншого – переосмислювати свої потреби й бажання, трансформуючи останні, внаслідок чого людина переходить до споживання об’єктів, значна частина яких є нематеріальними. Онтологічний аспект інтерпретації бажання як способу соціального буття розширює знання про природу людини, а також прагне відповісти на питання про те, чому в бутті людини відбуваються ті чи інші події і як вони пов’язані з нею самою. Можна констатувати, що спроба сформувати нову гедоністичну систему цінностей у нового покоління виявилася успішною, і її ключовими відмінностями від традиційної гедоністичної ціннісної системи є нематеріальність, доступність і велика кількість адептів, яка закономірно випливає з цієї доступності. Багатовекторна комунікація передбачає можливості варіативного вибору свободи суб’єкта, яка в діях і умовиводах є умовною, хоча існує залежність від комунікації з соціальністю, формою зв’язку з якою виступає бажання. Суб’єкт і об’єкт конституюються бажанням, яке виступає поштовхом для творення, змін, руху та придбання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Lidiia M. Gazniuk, Харківська державна академія фізичної культури; вул. Клочківська, 99, Харків, 61058

Докторка філософських наук, професорка, завідувачка кафедри гуманітарних наук

Mykhailo V. Beilin, Харківська державна академія фізичної культури; вул. Клочківська, 99, Харків, 61058

Доктор філософських наук, професор кафедри гуманітарних наук

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2020-12-30
Цитовано
Як цитувати
Gazniuk, L. M., & Beilin, M. V. (2020). ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЖАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ «ПОСТСПОЖИВАННЯ». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (63), 59-70. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2020-63-7
Номер
Розділ
Статті