ІВАН СЛЕШИНСЬКИЙ - ПОПУЛЯРИЗАТОР ІДЕЙ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ В УКРАЇНІ

  • Marianna P. Plakhtiy Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; вул. Татарська, 14, Кам’янець-Подільський, 32300 http://orcid.org/0000-0001-6789-7711
Ключові слова: І. Слешинський, логіка, історія логіки, математична логіка, алгебра логіки

Анотація

У статті вперше здійснено аналіз наукової та математично-логічної діяльності професора І. Слешинського. Охарактеризовано розвиток особистості І. Слешинського у суспільно-історичному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття. Простежено появу ідей математичної логіки у вітчизняній науці та прослідковується спроба побудови школи математичної логіки через становлення алгебри логіки. Період кризи в математиці початку ХХ ст., позначений пошуком більшої чіткості в самих основах математичного доведення, спонукав до переходу від вивчення математичних об’єктів до дослідження структур. Найбільш вдалі засоби для цього запропонувала математична логіка. Значні здобутки професора у галузі математики та роздуми над особливостями побудови переконливих математичних доведень підштовхнули звернутися до малодослідженої тоді галузі знань - математичної логіки. І. Слешинський зосереджує свої дослідження навколо проблеми пріоритетності логічних досліджень для математики, адже суттю математичної кризи є прогалини та неточності у математичних доказах, подолати які спроможна лише математична логіка. Поширенню ідей математичної логіки у вітчизняному науковому середовищі завдячуємо професору І. Слешинському, якому вдалось зробити Новоросійський (Одеський) університет осередком популяризації математичної логіки на початку ХХ ст. Серед найвідоміших учнів І. Слешинського, які навчалися і працювали у Новоросійському університеті та вплинули на розвиток математичної логіки, слід згадати Є. Буніцького та С. Шатуновського. Втім, історичні події стали на заваді подальшому просуванню ідей математичної логіки у вітчизняному науковому просторі. Визначальним у науковій роботі професора став краківський період, де він у повній мірі зосереджується на математичній логіці, згуртувавши осередок своїх учнів навколо нової проблематики. Професор математики та логіки Ягелонського університету, І. Слешинський викладав лекції з вищої алгебри, теорії чисел, математичної логіки, аналітичних функцій та інших математичних дисциплін. Аналізуються значимі роботи цього періоду: «Про значення логіки для математики», «Про логіку традиційну», «Теорія доказу». Надважливою, на його думку, є ідея про те, що доведення має бути досконалим не лише в математичному значенні, але й у логічному, без цього доведення стає невизначеним, а отже, математика має можливість вийти з кризи, завдячуючи логіці.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Marianna P. Plakhtiy, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; вул. Татарська, 14, Кам’янець-Подільський, 32300

Кандидатка філософських наук, доцентка кафедри філософських дисциплін

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2020-06-30
Цитовано
Як цитувати
Plakhtiy, M. P. (2020). ІВАН СЛЕШИНСЬКИЙ - ПОПУЛЯРИЗАТОР ІДЕЙ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ В УКРАЇНІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (62), 99-107. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2020-62-11
Номер
Розділ
Статті