ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ ПОРНОГРАФІЧНОГО ЕКЗОНАРАТИВУ

  • Oleh M. Perepelytsia Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; майдан Свободи, 6, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0001-9825-7573
Ключові слова: порно, екзонаратив, секс, час, веління, насолода

Анотація

У статті досліджується наративна складова порно, зокрема його темпоральні аспекти. Порнографія визначається як специфічний екзонаратив, який є формою розкриття/стимулювання сексуального акту як продовження сексу/наративу по той бік. У статті виокремлюється кілька модусів часу в екзонаративі порно. Зокрема стверджується, що черговість варіювання і послідовність сцен формують лінеарний час порно в потоці повторення того ж самого, що перетинається відстрочками, які утворюють час відстрочки. Акцентується увага на продовженні, повторенні й відстрочці як модусах часу порно/сексу, що безпосередньо пов’язані з насолодою. Нарешті висновується, що хронотопом порнографічного екзонаративу є (ось)-ось-буття. Далі як основна структурна опозиція в екзонаративі порно розглядається пара веління/підкорення. У цьому контексті порівнюються порно і магія. Йдеться про магічний час чарівництва, дія якого (ось-ось) має відбуватися негайно, як тільки буде веління. Отже, чари порно висловлюють/експонують могутність, парадигмою якої є секс. Магічна функція сексу полягає в тому, щоб здійснювати імерсію, коли певна множина сексуальних атрибутів має множинні віддзеркалення. А порнонаративний гомеоморфізм сексу розкривається в обов’язковій взаємності, хай які б були соціальні позиції тіл і акторів. Порно – це утопія, де будь-який можливий антагонізм, будь-яка проблема знімаються сексом. Тож секс є рішенням або відхиленням від проблеми. Порнографічний екзонаратив переводить рішення в іншу/зовнішню площину, по той бік проблеми. Зрештою, стверджується, що насолода виникає в наслідок створення напруження між невідкладністю природи, пристрасті, плоті, з одного боку, і (ретро)проєктивністю історії, ритуалу, мови, з іншого.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Oleh M. Perepelytsia, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; майдан Свободи, 6, Харків, 61022

Доктор філософських наук, завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада

Посилання

/

Посилання

----