ДЕМОКРАТІЯ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК АФРИКИ: ФІЛОСОФСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

  • Samuel A. Bassey Університет Калабару; вул. Етти Аґбо, 540242, Калабар, Нігерія https://orcid.org/0000-0003-1790-4682
  • Kevin I. Anweting Університет Верітас; Регіональна рада Бварі, Абуджа, 901101, Нігерія
  • Augustine T. Maashin Державний університет Бенуе; км 1, дорога Ґбоко, 970222, штат Бенуе, Нігерія
Ключові слова: демократія, глобалізація, сталий розвиток, постколоніальна Африка

Анотація

У статті автори досліджують можливості впливу африканських національних лідерів на встановлення принципів демократії та відповідних соціальних механізмів у Африці, а також аналізують позитивні та негативні наслідки процесу глобалізації для африканських країн. Розглядаючи проблему сталого розвитку в Африці у структурному та функціональному аспектах, автори починають дослідження з уточнення понять «демократія», «глобалізація» та «розвиток». Простежуючи особливості розвитку Африки в колоніальну та постколоніальну добу, автори статті стверджують, що наразі головною проблемою, яка перешкоджає реалізації сталого розвитку постколоніальної Африки, є неефективна внутрішня політика та недоцільне використання національних ресурсів. На думку авторів, африканські народи мають збагнути, що відповідальність за незадовільний стан розвитку африканського суспільства у глобалізованому світі несуть африканські національні лідери. Африканські країни не можуть вижити без виробництва товарів і послуг, сільського господарства та диверсифікації своєї доходної бази. Отже, національні лідери різних країн Африки зобов’язані реалізовувати політику, яка сприяє індустріалізації африканських країн за рахунок побудови базової інфраструктури та забезпечення умов для соціального, економічного та політичного розвитку суспільства. Втім, автори статті вважають, що африканські національні лідери повинні водночас обережно ставитись до Міжнародного валютного фонду та Світового банку, оскільки для країн-позичальників часто створюються складні умови, які перешкоджають отриманню бажаних результатів у плані сталого розвитку. Натомість лідери мають сприяти розповсюдженню ефективних технологій, залучати до керівних структур компетентний персонал та забезпечувати розвиток освіти. Також африканські лідери повинні впроваджувати механізми боротьби з фальсифікацією результатів виборів, корупцією, неефективним розподілом державних коштів тощо. Автори розвідки вважають, що запорукою сталого розвитку в постколоніальній Африці є ефективне політичне управління, орієнтоване на досягнення добробуту та високого рівня життя для більшості громадян. Досягнути такої мети, на думку авторів, можна лише за умов моральної, політичної та економічної інтеграції африканських країн.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Samuel A. Bassey, Університет Калабару; вул. Етти Аґбо, 540242, Калабар, Нігерія

аспірант, філософський факультет

Kevin I. Anweting, Університет Верітас; Регіональна рада Бварі, Абуджа, 901101, Нігерія

викладач, філософський факультет

Augustine T. Maashin, Державний університет Бенуе; км 1, дорога Ґбоко, 970222, штат Бенуе, Нігерія

викладач, філософський факультет

Посилання

Appadorai, A. (1975). The Substance of Politics. New Delhi, India: Oxford University Press.

Ake, C. (1996). Development Strategy for Nigeria after the Structural Adjustment Programme. Ibadan: Development Policy Centre.

Azikiwe, N. (1980). Ideology for Nigeria: Capitalism, Socialism or Welfarism? Lagos: MacMillan Nigeria Publishers Ltd.

Azikiwe, N. (1958). Renascent Africa. London: Frank Cass Publishers.

Bakare, W. (Ed). (2016, April 9). Global Partnership. Daily Telegraph. Lagos: Daily Telegraph Publishing company Ltd.

Bassey, S. A. (2016). Democracy and Gasset’s ‘The Revolt of the Masses’: An Exposition. OmniScience: A Multi-disciplinary Journal, 6 (2), 1–8.

Bassey, S. A., Enang, N. R., & Nwaeke, C. U. (2018). Revisiting the Language Question. African Philosophy. Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 5 (23), 1053–1067.

Bassey, S. A., & Udoudom, M. D. (2018). Developmental Democracy in Africa: A Review. OmniScience: A Multi-disciplinary Journal, 8 (2), 1–9.

Chumakov, A. N. (2010). Philosophy of Globalization: Selected Articles. Moscow: Max Press. Retrieved from http://wpf-unesco.org/eng/offpap/top12/alxch.pdf.

Connolly, W. (Ed). (1984). Legitimacy and the State. Oxford: Blackwell.

Dukor, M. F. (2015). Africa in a Globalized Democratic Existentialism. American International Journal of Social Science, 4 (2), 209–222.

Efemini, A. (2011). Rethinking Claude Ake on Globalization and Sustainable Development in Africa. Aworom Annang: African Journal of Culture, Philosophy and Society, 1 (1), 2026–6333.

Harding, V. (1981). Introduction. In W. Rodney, How Europe Underdeveloped Africa. Washington, D. C.: Howard University Press.

Ikpe, U. B. (2000). Introduction to Political Economy. Lagos: Concept Publications Limited.

Kant, I. (1993). Grounding for the Metaphysics of Morals. (J. W. Elington, Trans.). Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Co., Inc. (Original work published 1785).

Kissinger, H. A. (2014). World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History. London: Allen Lane, Penguin Books Ltd.

Kukoč, M. (2009). Philosophy and Globalization. Synthesis Philosophica, 47, 3–5.

Machiavelli, N. (1999). The Prince. (G. Bull, Trans.). London: Penguin Books. (Original work published 1532).

McLean, T., & McMillan, A. (Eds.). (2003). Democracy. In Oxford Concise Dictionary of Politics. New York, NY: Oxford University Press Inc.

Mill, J. S. (1963). On Liberty. In J. Somerville & R. E. Santoni (Eds.), Social and Political Philosophy. New York, NY: Anchor Books.

Nnamseh, M. P. (2013). Corporate Social Responsibility: An Appraisal of Its Impact in Nigeria. In AFE Journal of Minorities Studies, 1 (5).

Nze, Ch. B. (1989). Aspects of African Communalism. Onitsha, Nigeria: Veritas Publishers.

Omoniyi, T. (2015, November 12). Driving National Development Through Telecommunication. The Guardian. Lagos: Guardian Newspapaper Limited.

Owolabi, K. A. (2001). Globalization, Americanization and Western imperialism. Journal of Social Development in Africa, 16 (2), 71–92. Ibadan, Nigeria: University of Ibadan, Department of Philosophy. doi: http://dx.doi.org/10.4314/jsda.v16i2.23874.

Rodney, W. (2009). How Europe Underdeveloped Africa. Abuja: Panaf Publishing Inc. (Original work published 1972).

Sallie, S. (2001). Capitalist Globalization and Liberal Democracy in the Third World:

A Cross-national Study. International Third World Studies Journal and Review, 22 (1).

Schmidt, S. W, Shelley II, M. C, Bardes, B. A, Maxwell, W. E, Crain, E, & Santos, A. (2009). American Government and Politics Today. (Texas edition 2009–2010, 14th edition, M. Staudt & M. Stranz, Eds.). Ohio: Cengage Learning.

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Bassey, S., Anweting, K., & Maashin, A. (2019). ДЕМОКРАТІЯ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК АФРИКИ: ФІЛОСОФСЬКА ПЕРСПЕКТИВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (61), 47-62. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-61-6
Номер
Розділ
Статті