АКТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СВІТОГЛЯДНИХ КОДІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ «ГІБРИДНИХ ВІЙН»

  • Nataliia V. Deviatko КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР; вул. Володимира Антоновича, 70, Дніпро, 49006 https://orcid.org/0000-0003-0162-1194
Ключові слова: світогляд, національне, світоглядні коди, імперський міф, міфологема, «гібридні війни»

Анотація

У статті досліджуються національні світоглядні коди як передумова національного відродження. Актуальність дослідження світоглядних кодів у сучасній Україні зумовлена насамперед актуалізацією потужних маніпулятивних антиукраїнських процесів, які найчастіше мають форму «гібридних війн». Мета статті – показати принципи функціонування головних національних світоглядних кодів під час важливих історичних перетворень. Для цього змальовуються два інформаційно-культурних поля, які мають в основі світоглядні структури міфологічного типу – національний та імперський міфи. Ці структури мають свої розгалужені кодові системи, які актуалізуються та описуються у вигляді міфологем, символів, знаків. Розглядається питання кодування інформації через коди інших систем та використання різних мов для передачі повідомлення, що може бути причиною його спотворення. Аналізуються складові образу України як головного міфологічного образу з національною кодовою основою. Велика увага приділена опису базових кодів у національному несвідомому українського народу та його відмінностям від імперського бачення світу. Показана історична ретроспектива на прикладі козацької епохи, діяльності Центральної Ради, часів здобуття Незалежності, «Помаранчевої революції» 2004 р., «Революції Гідності» 2013-2014 рр., військових дій в зоні АТО тощо. На сучасних прикладах показується вплив актуалізації відповідних світоглядних кодів на політичне, суспільне і культурне життя. Розглядаються механізми поєднання і підсилення світоглядних кодів, актуалізованих в різних сферах – політика, релігія, культура, зокрема, масова культура, суспільне життя. А також розглянуте поширення впливу цих кодів на інші сфери життя аж до побутових реалій для опису навколишньої дійсності пересічними громадянами. Висувається думка про три хвилі національного відродження за часів сучасної України. Звертається увага на можливі ризики припинення націєтворчих процесів у сьогоденні та перспективи, якщо нинішня «хвиля» буде максимально результативною.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nataliia V. Deviatko, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР; вул. Володимира Антоновича, 70, Дніпро, 49006

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-06-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Deviatko, N. (2019). АКТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СВІТОГЛЯДНИХ КОДІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ «ГІБРИДНИХ ВІЙН». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (60), 49-58. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-60-6
Номер
Розділ
Статті