Лінгвістичні особливості реалізації прагматичних інтенцій в англомовних рекламних текстах залежно від обраної комунікативної стратегії

  • Наталія Вікторівна Давиденко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Ключові слова: мовні засоби, реклама, лінгвістичні особливості, комунікативні стратегії

Анотація

Роль реклами у суспільному житті сьогодення, звичайно ж, стимулює зацікавленість учених рекламною комунікацією та засобами її реалізації. Дослідження рівня ефективності та процесу вибору засобів на шляху творення найрізноманітніших механізмів для досягнення першочергових прагматичних намірів рекламодавців створює широке коло проблем, що обумовлює необхідність їх аналізу та розв’язання фахівцями з багатьох напрямків сучасної науки, зокрема й мовознавців та лінгвістів. У поданій статті охарактеризовано лінгвістичні особливості реалізації комунікативних стратегій у рекламному тексті, визначено стилістичні та семантичні особливості складу мовних засобів в англомовних рекламних текстах, проаналізовано мовні засоби вираження прагматичних інтенцій у рекламних текстах із застосуванням різних комунікативних стратегій

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Вікторівна Давиденко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
викладач кафедри латинської мови та медичної термінології

Посилання

1. Бернадская Ю. С. Текст в рекламе: учеб. пособие / Юлия Сергеевна Бернадская. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 288 с.

2. Зелінська О. І. Лінгвальна характеристика рекламного тексту: дис. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / Ольга Ігорівна Зелінська. — Харків : Харківськ. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2002. — 193 с.

3. Зирка В. В. Языковая парадигма манипулятивной игры в рекламе: дис. … доктора филол. наук : спец. 10.02.01 / Вера Васильевна Зирка. — Днепропетровск, 2005. — 462 с.

4. Кафтанджиев Х. Н. Тексты в печатной рекламе / Христо Николо Кафтанджиев. — М. : Смысл, 2005. — 128 с.

5. Лившиц Т. Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте / Татьяна Николаевна Лившиц. — Таганрог : ТГУ, 1999. — 212 с.

6. Мутовнина М. А. Англоязычная научно-техническая реклама: стилистико-прагматический анализ / Мария Алексеевна Мутовнина. — М., 2001. — 560 с.

7. М’яснянкіна Л. І. Мовні засоби емоційних стратегій в українському рекламному дискурсі / Любов Іванівна М'яснянкіна // Наук.-пр. конф. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. — Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. — Вип. 25. — С. 294—297.

8. Романова Т. Н. Слоганы в языке современной рекламы / Татьяна Николаевна Романова. — М. : Эксмо, 2001. — № 3. — С. 32—38.

9. Романюк С. К. Засоби реалізації мовленнєвого впливу в американській комерційній журнальній рек-ламі 1925—2010 рр. : автореф. дис. …канд. філол. наук / Світлана Костянтинівна Романюк. — Х., 2013. — 23 с.

10. Goddard A. The Language of Advertising / Angela Goddard. — L., NY: Routledge, 2001. — 134 p.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Давиденко, Н. (2015). Лінгвістичні особливості реалізації прагматичних інтенцій в англомовних рекламних текстах залежно від обраної комунікативної стратегії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 176-179. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/4524
Розділ
Статті