Семантичні характеристики німецького іменника Anmaßung (парадигматичний, синтаг-матичний та епідигматичний аспекти)

  • Світлана Іванівна Липка Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: семантична структура слова, парадигматика, синтагматика, епідигматика, сема, семний комплекс, семема

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню системних синтагматичних, парадигматичних і епідигматичних характеристик німецького іменника Anmaßung на основі аналізу етимологічних, тлумачних і синонімічних словників та публіцистичних текстів. Розвідка ґрунтується на використанні кількісних формалізованих (апроксимативних та статистичних) методик, за допомогою яких встановлено склад лексико-семантичної групи іменників на позначення зухвалої поведінки, до якої належить іменник Anmaßung, проаналізовано його парадигматичні відношення, синтагматичні зв’язки та епідигматичні характеристики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Іванівна Липка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
кандидат філологічних наук

Посилання

1. Іщенко Н. Г. Системність у лексиці. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліет-нічному і полікультурному просторі / Н. Г. Іщенко // Актуальні проблеми семантики. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. — Вип. 89 (3). — 424 с.

2. Липка С. І. Лексико-семантичне поле на позначення зухвалої поведінки в сучасній німецькій мові : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Липка Світлана Іванівна. — Львів, 2013.

3. Огуй О. Д. Полісемія в синхронії, діахронії та панхронії / О. Д. Огуй. — Чернівці: Золоті литаври, 1998. — 370 с.

4. Тулдава Ю. А. Проблемы и методы системно-квантитативных исследований лексики / Ю. А. Тулдава. — Таллин: Валгус, 1987. — 203 с., с. 9—11.

5. Шмелёв Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка / Д. Н. Шмелёв. — М. : Просвещение,
1964. — 244 с.

6. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики / Д. Н. Шмелев. — М. : Наука,
1973. — 278 с.

7. Bünting K. D. Deutsches Wörterbuch. — Chur/Schweiz Gesamtherstellung: Isis Verlag AG, und Graphischer Großbetrib Pößneck, 1996. — 1504 S.

8. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. — Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 2003.

9. Duden; Bd. 10. Bedeutungswörterbuch. — Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1985.
10. Frankfurter Rundschau [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www.fr-online.de/.

11. Göttert K. H. Neues deutsches Wörterbuch. — by Helmut Lingen Verlag GmbH & Co. KG 50679. —
Köln, 2007.

12. Langenscheidt. Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache / [D. Götz, G. Haensch, H. Wellmann]. — Berlin, München, Langenscheidt KG, 2008.

13. Spiegel online [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.spiegel.de/.

14. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Neu herausgeben von Dr. Renate Wahrig — Burfeind. Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Gütersloh, München, 2001.

15. Welt online [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.welt.de/.

16. Zeit online [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http:// www.zeit.de/index.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Липка, С. (2015). Семантичні характеристики німецького іменника Anmaßung (парадигматичний, синтаг-матичний та епідигматичний аспекти). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 129-132. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3940
Розділ
Статті