Сенсотвірні функції морально-етичих та естетичних концептів воєнних щоденників Олеся Гончара

  • Юрій Іванович Кохан Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: щоденник, ідіостиль, концепт, мораль, етика

Анотація

У статті розглядаються морально-етичі та естетичні концепти щоденників Олеся Гончара воєнних років з погляду їх сенсотвірної функції. Виділено й проаналізовано основоположні для письменника етичні та естетичні концепти, репрезентовані в його воєнних щоденниках і пізніше актуалізовані в художній прозі

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юрій Іванович Кохан, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Посилання

1. Аминова А. А. Аксиологические особенности концепта «женщина» в русском, английском, татарском языках [Електронний ресурс]. / Аминова А. А., Махмутова А. Н. Режим доступу : http://old.kpfu.ru/fil/kn1/win/kn1_4.htm

2. Бурбан В. «Книга буття» українського письменника ХХ століття («Щоденники» Олеся Гончара») / Володимир Бурбан // Дзеркало тижня. — № 27 (555). — 16—19 липня 2005. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/14_lipnya_minulo_10_rokiv_vidtodi,_yak_ne_stalo_olesya_terentiyovicha_gonchara_kniga_buttya_ukrayins.html

3. Галич В. М. Публіцистичність щоденникових записів Олеся Гончара воєнних років [Електронний ре-сурс] / Галич В. М. Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=114

4. Гончар О. Т. Твори : в 7 т. / О. Гончар — К. : Дніпро, 1987—1988.

5. Гончар О.Т. Катарсис / О.Гончар .– К.: Український світ, 2000. — 136 с.

6. Гончар О. Т. Щоденники : у 3 т. Т. 1 (1943—1967) / Упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу та пе-редм. В. Д. Гончар. — К. : Веселка, 2002. — 455 с.,

7. Ландар Н. І. Становлення жанру щоденника: російсько-українська парадигма / Н. І. Ландар // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. Вип. 16. — К. : Освіта України, 2008. — С. 380—385.

8. Степовичка Л. Роздвоєність письменницької свідомості як феномен тоталітарної доби (роздуми про життя і творчість О. Гончара) [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.dniprolit.org.ua/archives/1525.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Кохан, Ю. (2015). Сенсотвірні функції морально-етичих та естетичних концептів воєнних щоденників Олеся Гончара. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 117-120. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3937
Розділ
Статті