Особливості мовного вираження концепту земля в поезії Аркадія Казки

  • Юлія Анатоліївна Янченко Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія»
Ключові слова: мовна картина світу, поетичне мовлення, концепт земля, художні тропи

Анотація

У статті проаналізовано мовні засоби вираження концепту земля, розглянуто його когнітивну структуру, виділено найпоказовіші лексичні засоби мовного втілення, виявлено асоціативні зв’язки в межах концепту, вивчено стилістичні особливості його репрезентації в поетичному мовленні Аркадія Казки як одного із яскравих представників української літератури початку ХХ століття

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Анатоліївна Янченко, Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія»
вчитель

Посилання

1. Палутіна О. Г. До проблеми вивчення архітектоніки концепту (на прикладі концепту земля в росій¬ській концептосфері) / О. Г. Палутіна // ІІІ Міжнародні Бодуенівські читання: І. О. Бодуен де Куртене і сучасні проблеми теоретичного та прикладного мовознавства (Казань, 23—25 травня 2006 р.): труди і матеріали : у 2 т. / Казан. держ. ун-т. — Казань : Вид-во Казан. ун-ту, 2006. — Т. 2. — С. 16—18.

2. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. — Полтава: Довкілля — К., 2006. — 716 с.

3. Словник української мови: в 11-ти т. — К. : Наук. думка, 1970−1980. — Т. ІІІ. — С. 557—558.

4. Слухай Н. В. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену / Н. В. Слухай // Мовні і концептуальні картини світу. — К. : Логос, 2002. — № 7. — С. 462—470.

5. Слюніна О. В. Архетипний концепт земля в лінгвокультурологічному аспекті / О. В. Слюніна // Нау-кові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. — Ви-пуск 24. — С. 266—269.

6. Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту. Казка Аркадій. Вибрані твори / О. Шугай. — К. : Смолоскип, 2010. — 664 с.

7. Шуляк С. Лексична інтерпретація концепту земля у поезії Євгена Гуцала / С. Шуляк // Вісник Львів-ського університету. Серія «Філологія». — Львів, 2004. — Вип. 34. — Ч. ІІ. — С. 249—253.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Янченко, Ю. (2015). Особливості мовного вираження концепту земля в поезії Аркадія Казки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 107-111. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3935
Розділ
Статті