Інноваційна семантика префіксальних дієслів сучасної англійської мови

  • Анна Дудок Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-5588-9538
Ключові слова: неологізм, префіксальні дієслова, інноваційна семантика, префіксальний інвентар, інваріант, смисли

Анотація

Стаття присвячена дослідженню новоутворень префіксальних дієслів  сучасної англійської мови. Висвітлено сутність поняття «неологізм» та  його визначення з опертям на авторитетні погляди лінгвістів та авторське бачення. Здійснено аналіз активних дeриваційних неологічних процесів префіксального дієслова у системі сучасної англійської мови. Зазначено, що префіксація є найпродуктивнішим, способом утворення дієслів. Доведено, що головна функція неологізму полягає не тільки у найменуванні нового предмету дійсності, а й у необхідності уточнення та формування  його семантики, є результатом лінгво-креативної діяльності, пов'язаної з переходом нової дієслівної одиниці з індивідуального конкретного узусу у мовне середовище. Наведено аргумент про те, що еволюція інноваційної семантики в дієсловах відбувається за загальномовними законами, тобто лексичні інновації можуть бути пов’язані і з новим референтом. У статті окреслено перспективу, що переосмислення і значеннєві зрушення зумовлюють процеси розширення та звуження семантичного обсягу префіксального неологізму, утворення нових значень та зміни сфери їхнього функціонування у  сучасній англійській мові. У статті підсумовано, що наявність узагальнененої інваріантної ознаки префікса у плані мови та  його диференційних ознак у плані мовлення є фактором узагальнення різних смислів префіксального дієслова. Здійснений у ході дослідження опис способів дієслівних новоутворень та розвитку нових значень і вживань префіксальних дієслів матиме перспективу для лексикографічної практики укладання словників різних типів, сприятиме поглибленому осмисленню, структурно-семантичних функціонально-прагматичних та словотвірних аспектів дієслівної неологічної лексики.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Анна Дудок, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірантка кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Посилання

Bialyk, V. D. (2003). Lexical neoplasms and neologisms: extralingual factors of their appearance and assimilation by language. Naukovi zapysky Ternopilsk. ped. un-tu im. V. Hnatiuka. Linguistics, (2), 32–35.

Zabotkina, V. I. (2019). Methods of word semantics cognitive analysis: computer-corpus approach. Moscow: Publishing House YASK, (2), 344.

Zatsny, Y. A. (2020). Lexical and phraseological innovations of the English language: English-Ukrainian dictionary. Zaporizhzhya: Zaporizhzhya National University, 268 .

Koloiz, J. V. (2008). Basic approaches to determining the linguistic status of neologism. Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzh. ped. un-tu. Philological studios, (1), 27–36.

Levitsky, A. E. (2005). Actual problems of neology (on the material of modern English). Visnyk Zhytomyrskoho derzh. uni-tu im. I. Franka (23), 16−21.

Leontiev, D. A. (2019). Psychology of meaning, nature, structure, and dynamics of semantic reality, . (4th ed.). Moscow: Sense.

Pristaiko, T. S. (2009). On some terminological problems of modern. Visnyk Dnipropetrovskoho un-tu. Series Linguistics, (1), 253–259.

Tropina, N. P. (2003). Semantic derivation: a multi-paradigm study. Monograph. (336 р.); Kherson: Ed. KhSU

Yankov, A. V. (2008). Semantic neologisms of socio-political content in English (at the turn of the century). Actual problems of foreign philology. Kyiv, 37-44.

Adebileje, A. O. (2013). A comperative descriptrion of affixation processes in English and Yoruba for ESL pedagogy. Theory and practice in language studies. Academy publisher manufactured in Finland, (3).

The Oxford Dictionary of New Words (1997). Oxford, New York.

The influence of sociolinguistic factors on productivity in word-formation. URL: www.nytud.hu

Опубліковано
2022-09-05
Як цитувати
Дудок, А. (2022). Інноваційна семантика префіксальних дієслів сучасної англійської мови. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (90), 18-22. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2022-90-03