Систематизація термінологічних словників у спеціальному словникарстві

  • Тетяна Олексіївна Петрова Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва https://orcid.org/0000-0002-9534-9891
Ключові слова: класифікація словників, типологія словників, термінографія, спеціальне словникарство, термінологічний словник, систематизація термінологічних словників

Анотація

Статтю присвячено дослідженню однієї з актуальних проблем термінографії, що вивчає спеціальні джерела, займається виробленням принципів і засад укладання термінологічних словників різних типів, їхнім систематизуванням, а також упорядкуванням та уніфікуванням національної термінології.

Проблема систематизації термінографічних видань є важливою для лінгвістики: вона привертає прискіпливу увагу й українських, і зарубіжних мовознавців, але єдиного набору ознак для розрізнення словників ще не існує.

Звернено увагу на те, що сучасне спеціальне словникарство потребує упорядкованого опису термінологічних лексиконів і їхніх різновидів. Мовознавці створюють типології, класифікації, видові й типологійні класифікації словників. Схематично їєрархію підпорядкованості спеціальних видань можна відобразити так: лінгвістичні словники (тип) → системні словники (підтип) → професійні словники (клас) → термінологічні словники (вид) → … (різновид). Зміст поняття «типологія» ширший, ніж сутність поняття «класифікація». Відповідно, запропоновано використовувати термін систематизація термінологічних словників на позначення упорядкованого опису термінографічних видань з їхнім розподілом на типи, підтипи, види, підвиди за спільними ознаками й призначенням.

З’ясовано, що проаналізовані авторитетні типології та класифікації термінологічних словників побудовані як таксономічні системи, що ґрунтуються на прагматичних ознаках. Вони визначають спеціальне призначення словників, розподіляють їх за структурними, функційними та іншими ознаками, установлюють характерні риси мега-, макро- й мікроструктури видань. Досліджені типології та класифікації не є повними, оскільки вони орієнтовані лише на наявні термінологічні словники. Доведено, що систематизувати термінографічні джерела необхідно з урахуванням можливих перспективних різновидів спеціальних видань на потребу часу й науки, зокрема, «словника майбутнього» – термінологічного словника комбінованого типу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Тетяна Олексіївна Петрова, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовних дисциплін

Посилання

Vojtiv, G., Krovy`ns`ka, O. (2019). Naukovy`j oseredok ukrayins`kogo slovny`karstva u L`vovi: istoriya i dosvid. Tele- i radiozhurnalisty`ka, 18, 245–255.

Dems`ka, O. M. (2009). Dva aspekty` leksy`kografiyi: misce u sy`stemi movoznavchy`x dy`scy`plin i struktura. Mag`isterium: Movoznavchi studiyi, 37, 18–23.

Dubichinskij, V. V., Meteshkin, K. A. (2005). Mesto i rol' sovremennoj leksikografii v metodologii nauki. Prikladnaja lingvistika: sb. nauch. st, 26–32.

Dubichy`ns`ky`j, V. V. (2004). Ukrayins`ka leksy`kografiya: Istoriya, suchasnist` ta komp'yuterni texnologiyi: navch. posib. Xarkiv: NTU «XPI». 203 s.

Ivanova, O. (2006). Terminologichni slovny`ky`: klasy`fikacijni oznaky`. Ukrayins`ka mova, 4, 84–94.

Kapranov, Ya. V. (2014). Ty`pologichna klasovo-vy`dova organizaciya leksy`kografichny`x dzherel. Problemy` semanty`ky`, pragmaty`ky` ta kognity`vnoyi lingvisty`ky`: zb. nauk. pr., 25, 183–198.

Komarova, Z. I. (1991). Semanticheskaja struktura special'nogo slova i ee leksikograficheskoe opisanie. Sverdlovsk: Izd-vo Ural. un-ta. 156 s.

Komova, M. (2008). Klasy`fikaciya terminologichny`x slovny`kiv. Visny`k Nacz. un-tu «L`vivs`ka politexnika». Seriya «Problemy` ukrayins`koyi terminologiyi», 620, 144–148.

Komova, M. (2003). Ukrayins`ka terminografiya (1948–2002): Bibliograf. pokazhchy`k. L`viv: Liga-Pres. 112 s.

Lejchik, V. M. (2006). Terminovedenie: predmet, metody, struktura. Moskva: KomKniga, 2006. 3-e izd. 256 s.

Maslov, Ju. V. (1987). Vvedenie v jazykoznanie: ucheb. dlja filol. spec. vuzov. 2-e izd., pererab. i dop. Moskva: Vyssh. shk. 272 s.

Pererva, V. M. (1976). Oprincipah i problemah otbora terminov i sostavlenija slovnika terminologicheskih slovarej. Problematika opredelenij terminov v slovarjah raznyh tipov, 190–204.

Petrova, T. O. (2019). Teorety`ko-prakty`chne znachennya recenzij na ukrayins`ki terminologichni slovny`ky` kincya XX st. – poch. XXI st. Problemy` zagal`nogo i slov'yans`kogo movoznavstva, 3, 96–106.

Petrova, T. O. (2018). Fitomelioraty`vna terminologiya suchasnoyi ukrayins`koyi movy` ta yiyi vidobrazhennya v terminologichnomu slovny`ku kombinovanogo ty`pu: monografiya. Xarkiv: TOV «TPG». 227 s.

Selivanova, O. O. (2008). Suchasna lingvisty`ka: napryamy` ta problemy`: pidruchny`k. Poltava: Dovkillya-K. 712 s.

Shy`rokov, V. A. (2004). Fenomenologiya leksy`kografichny`x sy`stem. Ky`yiv: Nauk. dumka. 330 s.

Shrejder, Ju. A. (1981). Tipologija kak osnova klassifikacii. Nauchno-tehnicheskaja informacija, 2, 1–5.

Shherbin, V. (2009). Geneticheskaja, parametricheskaja i disciplinarnaja klassifikacii belorusskih terminologicheskih slovarej. Ukraїns'ka termіnologіja і suchasnіst', VІІІ, 15–20.

Bergenholtz, H., Sandro, N. (2006). Subject-field components as integrated parts of LSP dictionaries. Terminology, 12/ 2, 281–303. URL: http://dx.doi.org/10.1075/term.12.2.07ber (data zvernennia 20.07.2020).

Reference Literature

Zagnitko, A. (2012). Slovny`k suchasnoyi lingvisty`ky`: ponyattya i terminy`. Donecz`k: DonNU. T. 4. 388 s.

Slovny`k inshomovny`x sliv: 23000 sliv ta terminologichny`x slovospoluchen` (2000) / uklad. L. O. Pustovit [ta in.]. Ky`yiv: Dovira: UNVCz «Ridna mova». 1017 s.

Slovny`k ukrayins`koyi movy`: u 20 t. T. 1–6 (A – KVÁRTA). URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=47223&page=1490 (data zvernennia 27.08.2020).

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Петрова, Т. О. (2021). Систематизація термінологічних словників у спеціальному словникарстві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (88), 98-103. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-88-15
Розділ
Пошуково-тематична поліфонія сучасного мовознавства