Давньогрецький ад’єктив: семантико-граматичні особливості

  • Христина Ігорівна Куйбіда Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-7637-9606
Ключові слова: ад’єктив, категорійне значення, словотвірне значення, лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції

Анотація

У статті висвітлена сутність давньогрецького ад’єктива як самостійної частини мови. Розглянуто, таким чином, субстанціальну природу прикметника, починаючи з часів його зародження як окремої частини мови, з подальшим акцентом на нерозділеності прикметників та іменників за зовнішніми ознаками в давньогрецькій мові. Здійснено аналіз давньогрецьких ад’єктивів шляхом характеристики основних особливостей його семантики, морфологічних ознак, синтаксичних функцій. Семантичний аналіз виконано через поняття категорійного, словотвірного та лексичного значення. Категорійне (найзагальніше частиномовне) значення – це атрибутивність прикметників. Семантико-граматичні групи нижчого порядку (якісні, відносні та присвійні) розглянуто з урахуванням словотвірної та лексичної вмотивованості. Словотвірне та лексичне значення розглядаються за поділом ад’єктивів на первинні та похідні. Значення деривата трактується на основі аналізу його структури (з особливим акцентом на складних одиницях, які здебільшого утворені на базі словосполучень), а також на встановленні зв’язку (сильного, слабкого, метафоричного) загального значення деривата зі значенням його компонентів. Таким ад’єктивам властиве синтагматичне словотвірне значення, лексична ж семантика залежить ще й від контексту. В роботі продемонстровано основні морфологічні категорії роду, числа та відмінка давньогрецьких ад’єктивів, що вказує водночас на його семантичну залежність від іменника. Ступенювання ад’єктивів, як міжрівневу категорію, розглянуто і з погляду морфологічних засобів, і з погляду такої синтаксичної особливості, як лівобічна та правобічна валентність. Первинна (роль узгодженого означення) та вторинна (роль предикатива) синтаксичні функції давньогрецького ад’єктива однаково реалізуються і в препозиції, і в постпозиції відносно іменника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Христина Ігорівна Куйбіда, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри класичної філології

Посилання

Aristotle (1978). Sochineniya: v 4 tomakh (Vol. 2). [Works: in 4 volumes] Moscow: Mysl’.

Vykhovanets, I. (1988). Chastyny movy v semantyko-gramatychnomu aspekti. [Parts of language in the semantic-grammatical aspect] Kyiv: Naukova dumka.

Vykhovanets, I., & Horodenska, K. (2004). Teoretychna morphologia ukrainskoyi movy: Akadem. grammatyka ukrainskoyi movy.[Theoretical morphology of Ukrainian language: academic grammar of Ukrainian language] Kyiv: Pulsary.

Vyshyvana, N. V. (1999) Prykmetnyky ocinky v nimeckiy movi. [Adjectives of estimation in German language] [PhD Thesis], Kyiv : KNU.

Gryshchenko, A. P. (1978). Prykmetnyk v ukrainskiy movi. [Adjective in Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka.

Gryshchenko, A. P. (1975). Prykmetnyk u funkcii holovnoho komponenta v slovospoluchenni. Syntaxys slovospoluchennia i prostoho rechennia. [Adjective in the function of the main component in the word combination. Syntax of word combination and of simple sentence]. Kyiv: Naukova dumka, pp.120-131.

Dryevnyegrecheskiy yazyk: navchalnyi kurs (Vol. 1) (2002). [Ancient Greek: the studying course]. Moscow: Greko-latinsky cabinet U. A. Shychalina.

Kononenko I.V. (2009). Prykmetnyk u slovianskykh movakh. [Adjective in Slavic languages]. [monograph]. Kyiv: Kyiv University.

Kostusyak, N. M. (1998). Katehoriya stupeniv porivnyannya u gramatychniy systemi ukrayinskoyi movy. [Category of degrees of comparison in the grammatical system of the Ukrainian language]. Kyiv: NAN of Ukraine.

Petryshyn M. J. (2005). Semantychne pole prykmetnykiv rozmiru u starohreckiy movi (na materiali homerivskoho eposu).[The semantic field of adjectives of size in Ancient Greek (based on the material of Homer’s epos)]. [PhD Thesis], Lviv : LNU.

Potebnya, A. A. (1968). Iz zapisok po russkoy grammatike (Vol. 3). [From notes on Russian grammar]. Moscow: Prosveshchenie.

Ufimceva, A. A. (1986). Lexicheskoe znacheniye: Princip semiologicheskogo opisaniya lexiki. [Lexical meaning: The principle of the semiological description of vocabulary]. Moscow: Nauka.

Shramm A. N. (1979). Ocherki po semantike kachestvennykh prilagatelnykh (na material sovremennoho russkogo jazyka) [Essays on the semantics of the adjectives of quality (based on the material of the modern Russian language)] [monograph]. Leningrad : Izd-vo Leningrad. un-ta.

Brugmann, K. (1904). Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg: Trübner.

Corpus Grammaticorum Latinorum (ed. A. Garcea, & V. Lomanto) [online resource available from http://kaali.linguist.jussieu.fr/CGL/text.jsp].

Richards, G. C. (1918). Greek compound adjectives with a verbal element in tragedy. The Classical Quaterly, 12(1), pp.15–21.

Schwyzer, E. (1950). Griechische Grammatik, 2: Syntax und syntaktische Stilistik. München: Beck.

Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Куйбіда, Х. (2020). Давньогрецький ад’єктив: семантико-граматичні особливості. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (85), 60-65. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-85-09