Жак Дерріда: свобода інтерпретації як (не)можливість

  • Галина Іванівна Хоменко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: (неможлива) можливість неможливого; безумство неможливого/безвідповідальність приступного; вихід у-не-сенс; свобода інтерпретатора/визволення чистого (буквального) сенсу; свобода як дар смерті

Анотація

Стаття містить аналіз свободи інтерпретації, що визнана проблемою справді унікальної революційної філософії посткатастрофальної епохи – деконструкції Дерріда. Утверджувана нею негативність розглядається як слід множини філософій негативності від Платона й Біблії до Моріса Бланшо і Яна Паточки, що підлягає логіці відповідальності survie та supplement. Заперечення в дужках кваліфікується як знак апорійності – аналога межового випробування на можливість життя до/питливої, звільненої від апріорних ідей та підпорядкованої виміру différance думки, у якій відбувається недіалектичне подвійне заперечення (денегація) та рознесення сенсу (диссемінація).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Іванівна Хоменко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і світової літератури

Посилання

Автономова Н. Философский язык Деррида / Наталья Автономова. – М. : Российская политическая энциклопдия (РОССПЭН), 2011. – 510 с. – (Российские Пропилеи).

Вайнштейн О. Леопарды в храме (Деконструктивизм и культурная традиция) / Ольга Вайнштейн // Вопросы литературы. – 1989. – № 12. – С. 167–199.

Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретации / Елена Гурко // Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретации. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум). Как избежать разговора (денегации). – Минск : Экономпресс, 2001. – С. 5–204.

Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен / Жак Деррида; пер. с фр. В. Лапицкого. – СПб. : Академический проект, 2002. – 111 с. (ХХ век. Критическая библиотека).

Деррида Ж. Дар смерти / Жак Деррида; пер. с англ. Ю. О. Азаровой // Вісник ХНУ. Наука, теологія, постмодерн. – Харків, 2002. – Ч. 1 (551). – С. 123–150. – (Серія: Теорія культури й філософія науки); Ч. 2 (552). – С. 3–18; 2003. – Ч. 1(579). – С. 3–24; Ч. (587). – С. 103–116.

Деррида Ж. Как избежать розговор: денегации (Comment ne pas parler) / Жак Деррида; пер. с фр. Е. Гурко // Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретации. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум). Как избежать разговора (денегации). – Минск: Экономпресс, 2001. – С. 251–315.

Деррида Ж. Колодец и пирамида: введение в семиологию Гегеля / Жак Деррида // Деррида Ж. Поля философии / пер. с фр. Д. Кралечкина. – М. : Академический Проект, 2012. – С. 95–137. – (Философские технологии).

Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум). «Sauf le nom» / Жак Деррида; пер. с фр. Е. Гурко // Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретации. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум). Как избежать разговора (денегации). – Минск : Экономпресс, 2001. – С. 205–250.

Деррида Ж. Разбойники / Жак Деррида; пер. с фр. Д. Калугина под ред. А. Магуна // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 2 (72). – С. 31–60.

Деррида Ж. Эссе об имени / Жак Деррида; пер. с фр. Н. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб. : АЛЕТЕЙЯ, 1998. – 192 с. – (Серия «Gallicinium»).

Дерріда Ж. Позиції. Бесіди з Анрі Ронсом, Юлією Крістєвою, Жаном-Луї Удбіном, Гі Скарпетта / Жак Дерріда; пер. з фр. А. Ситника; упоряд. К. Сігова. – К. : Кобза, 1994. – 160 с. – (Серія «Дух і Літера»).

Зенкин С. Учитель для умных (Жак Деррида, 1930–2004) / Сергей Зенкин // Зенкин С. Работы о теории. Статьи. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. – С. 520–523.

Зонтаґ С. Проти інтерпретації / С’юзен Зонтаґ; з англ. пер. В. Дмитрук // Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе. – Львів : Кальварія, 2006. – С. 10–21.

Комендант Т. Деконструкція і інтерпретація / Тадеуш Комендант // Література. Теорія. Методологія / Упоряд. і наук. ред. Д. Уліцької; пер. з пол. С. Яковенка. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 378–388.

Кралечкин Д. Derridа: запись одного шума /Дмитрий Кралечкин // Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. Д. Кралечкина. – М. : Академический проект, 2007. – С. 478–494. (Философские технологии).

Московой М. Жак Деррида. Философия литературоведческого деконструктивизма / М. Московой // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 31. – С. 198–203.

Мруґальський М. Деконструкція – постстуктуралізм – деконструктивізм / Міхал Мруґальський // Література. Теорія. Методологія / Упоряд. і наук. ред. Д. Уліцької; пер. з пол. С. Яковенка. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 333–377.

Наш Деррида? (Анализ рецепции и стратеги прочтения). «Круглый стол» в редакции «НЛО» 22 ноября 2004 г. // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 2 (72). – С. 11–97.

Рудинеску Е. Філософи в обіймах бурі / Елізабет Рудинеску; пер. з фр. О. Юдін. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 208 с.

Эпштейн М. Философия возможного / Михаил Эпштейн. – СПб. : Алетейя, 2001. – 334 c. – ( Тела мысли).

Derrida J. Aporias: Dyng-awaiting (one another at) the «limits of truth» Mourir-s'attendre aux «limites de la verite» / Jacques Derrida; transleted by T. Dutoir. – Stanford University Press, 1993. – 87 p.

Derrida J. Nie, apokalipso, nie teraz (cała naprzód, siedem pocisków, siedem orędzi) / Jacques Derrida // Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskyrsie współczesnej humanistyki. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersitetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 25–30.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Хоменко, Г. (2018). Жак Дерріда: свобода інтерпретації як (не)можливість. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11119
Розділ
Свобода творчості у літературі української діаспори та українській постмодерній