Свобода в літературі метамодерного світу: український вимір

  • Тетяна Володимирівна Гребенюк Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: постмодернізм, метамодернізм, метанаратив, свобода

Анотація

Об’єктом уваги в статті є метамодернізм як сукупність культурно-естетичних тенденцій і найпоширеніші в сучасному українському суспільстві метанаративи, функціонування яких пов’язане з концептом свободи. Розглядаються метанаративи соціальної користі культурних явищ, персональної причетності людини до життя суспільства і впливу історичної пам’яті на сучасні події. Основним художнім матеріалом дослідження є твори «Інтернат» С. Жадана, «Забуття» Т. Малярчук, «Фелікс Австрія» С. Андрухович, збірка «І тим, що в гробах» А. Бондаря.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Гребенюк, Запорізький державний медичний університет

доктор філологічних наук, професор кафедри культурології та українознавства

Посилання

Abramson Seth. Metamodernism : The Basics. The blog [Електронний ресурс] / Seth Abramson // The Huffington Post. Dec. 12, 2014. Режим доступу до статті : http://www.huffingtonpost.com/seth-abramson/metamodernism-the- basics_b_5973184.html.

Abramson Seth. Metamodernism : The Basics II. The blog [Електронний ресурс] / Seth Abramson // The Huffington Post. Dec. 14, 2014. Режим доступу до статті : http://www.huffingtonpost.com/seth-abramson/metamodernism-the-basics-_b_5980326.html.

Abramson Seth. Ten Basic Principles of Metamodernism. The blog [Електронний ресурс] / Seth Abramson // The Huffington Post. Jun 25, 2015. Режим доступу до статті : http://www.huffingtonpost.com/seth-abramson/ten-key-principles-in-met_b_7143202.html.

Abramson Seth. The Metamodernist Manifesto. The blog [Електронний ресурс] / Seth Abramson // The Huffington Post. Apr. 04 2015, Updated Jun 01, 2015. Режим доступу до статті : https://www.huffingtonpost.com/seth-abramson/the-metamodernist-manifes_7_b_6995644.html

Furlani Andre. Guy Davenport : Postmodern and After / Andre Furlani // Contemporary Literature, 2002. – Vol. 43. No. 4. – P. 709–735.

Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism : History, Theory, Fiction / Linda Hutcheon. – London and New York : Routledge, 1988. – 268 p.

Lyotard Jean-Francois. The Postmodern Condition. Translation from the French by Geoff Bennington and Brian Massumi. Foreword by Fredric Jameson / Jean-Francois Lyotard // Theory and History of Literature. – Volume 10. – University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984. – 111 p.

Okediji Moyo. Transatlantic Dialogue : Contemporary Art In and Out of Africa / Moyo Okediji. – Ackland Museum, University of North Carolina, 1999. – Pp. 32–51.

Turner Luke. Metamodernism : A Brief Introduction [Електронний ресурс] // Notes on Metamodernism. January 12, 2015. Режим доступу до статті : http://www.metamodernism.com/2015/01/12/metamodernism-a-brief-introduction/

Zavarzadeh M. The Apocalyptic Fact and the Eclipse of Fiction in Recent American Prose Narratives / M. Zavarzadeh // Journal of American Studies. – 1975. – Vol. 9, no. 1. – P. 69–83.

Vermeulen Timotheus, Akker Robin, van den. Notes on metamodernism [Електронний ресурс] / Timotheus Vermeulen, Robin, van den Akker // Journal of Aesthetics & Culture. – 2010. – Vol. 2 // Режим доступу до статті : http://www.emerymartin.net/FE503/Week10/Notes%20on%20Metamodernism.pdf

Тернер Люк. Маніфест метамодернізму. Переклад укр. Krolikowski Art [Електронний ресурс] / Люк Тернер // Режим доступу до статті : https://thesyncretictimes.wordpress.com/2016/02/22/metamodernist-manifesto-ukrainian/

Бондар А. І тим, що в гробах : мала проза / Андрій Бондар. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 176 с.

Гундорова Т. P. S. Коментар із «кінця постмодерну» / Тамара Гундорова // Гундорова Тамара. Післячорнобильська бібліотека : Український літературний постмодернізм. [Монографія] / вид. 2-ге, випр. і допов. – К. : Критика, 2013. – С. 297–334.

Жадан С. Інтернат : роман / Сергій Жадан. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2017. – 336 с.

Левченко Г. Д. Утопічний хронотоп «щасливої Австрії» в сучасному українському романі (на матеріалі творів Ю. Винничука, С. Андрухович, Н. Гурницької) / Галина Левченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2016. – Вип. 9. – С. 126–135.

Нестерович Є. Ляльковий будиночок «Фелікс Австрія» [Електронний ресурс] / Євгенія Нестерович // Лівий Берег. 23.09.2014. Режим доступу до рецензії : http://culture.lb.ua/news/2014/09/23/280274_lyalkoviy_budinochok_feliks.html

Павлова О. Зараз актуальні тема УПА і родинні саги – літературознавець [Інтерв’ю з В. Є. Панченком] [Електронний ресурс] // Режим доступу до інтерв’ю : http://gazeta.ua/articles/culture/_zaraz-aktualni-tema-upa-i-rodinni-sagi-literaturoznavec/460118

Софія Андрухович про історичний роман [Електронний ресурс] // Видавництво Старого Лева. 29.09.2014. Режим доступу до інтерв’ю : http://starylev.com.ua/club/blog/sofiya-andruhovych-pro-istorychnyy-roman

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Гребенюк, Т. (2018). Свобода в літературі метамодерного світу: український вимір. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11118
Розділ
Свобода творчості у літературі української діаспори та українській постмодерній