Поезія кінця ХХ – початку ХХІ ст.: простір свободи чи простір свавілля?

  • Надія Іванівна Гаврилюк Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: масове, елітарне, центр, периферія, маргінальне, естетичне, цінності

Анотація

Статтю присвячено українській поезії межі ХХ-ХХІ ст. у аспекті розуміння творчої та інтерпретаційної свободи. Свобода трактується як ігнорування будь-яких ієрархій і меж: масового/елітарного; естетичного/неестетичного; ціннісного/знеціненого; фрагменту/цілісності; центрального/ периферійного; героїчного/маргінального; національного/ іноземного. Свобода такого типу розцінюється як прояв демократизму і діалогу, але часто обертається низкою монологів. Свобода від чогось ризикує стати свавіллям і епатажем, якщо ця свобода не буде для чогось (творчого експерименту).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Надія Іванівна Гаврилюк, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу теорії літератури та компаративістики

Посилання

Дончик В. Постмодернізм – український варіант сьогодні і завтра) / Віталій Дончик // Неминуче і неминуще. – К.: Наукова думка, 2012. – 862, [2] с., [16] с. фотоіл., [1] с. портр.

Іванишин П. Критика і метакритика як осмислення літературності / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2012. – 285 с. – (Монограф) . – Бібліогр.: с. 280–283.

Маньковская Н. Б. Париж со змеями. (Введение в эстетику постмодернизма) / Н. Б. Маньковская. – Москва: ИФРАН, 1995. – 220 с.

Попіль Д. Рецепція постмодернізму в Україні і Польщі. Спільне і відмінне. / Дарина Попіль // Вісник Львівського університету. Серія журналістика : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Випуск 36. – 508 с. – С. 334–349.

Сахарчук Н. Український літературний постмодерн як предмет обговорення в науковій періодиці / Наталія Сахарчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія Філологічні науки. Літературознавство : Збірник наукових праць. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – № 28 (277). – 182 с. – С. 119–125.

Томашевский Б. В. Стих и язык. Филологигеские очерки. / Б. В. Томашевский. – М.–Л. : Государственное издательство художественной литературы. – 1959. – 472 с.

Христо В. О. Український постмодернізм в оцінці критики / В. О. Христо // Науковий вісник МДУ ім. Сухомлинського. Серія Філологічні науки. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Миколаїв : Миколаївський державний університет ім. Сухомлинського, 2014. – Випуск 4.14 (111). – 250 с. – С. 189–193.

Чому двотисячники програють письменникам 20-х? [Електронний ресурс] / Р. Семків, О. Стукало, Я. Цимбал // Літакцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2017/02/07/dyskusijnyj-klub-chomu-dvotysjachnyky-prohrajut-pysmennykam-20-h-video/ (дата звернення 10.02.2017 р.).

Anderson P. Los orígenes de la posmodernidad. / Perry Anderson. – Barcelona: Anagrama. 2000 – 197 р.

Becker J. Jauss y Borges: sobre las relaciones entre la estética de la recepción y el posmodernismo [Recurso electrónico] / Jürgen Becker // Nuevo Texto Crítico Año III, No. 6, Segundo semestre de 1990. – pp. 147–154. – Modo de acceso: https://muse.jhu.edu/article/489565/pdf (fecha de referencia 15.06.2017).

Fajardo Fajardo C. Estética y posmodernidad : nuevos contextos y sensibilidades / Carlos Fajardo Fajardo. – Quito-Ecuador : Editorial Abya-yala, 2001. – 206 р.

Ruffinelli J. ¿Ingreso a la posmodernidad? [Recurso electrónico] / Jorje Ruffinelli // Nuevo Texto Crítico Año III, No. 6, Segundo semestre de 1990. – pp. 31–42. – Modo de acceso: https://muse.jhu.edu/article/489557/pdf (fecha de referencia 18.06.2013).

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Гаврилюк, Н. (2018). Поезія кінця ХХ – початку ХХІ ст.: простір свободи чи простір свавілля?. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11117
Розділ
Свобода творчості у літературі української діаспори та українській постмодерній