Понятійний аспект дитячої літератури як явища загальнолітературного процесу

  • Наталія Миколаївна Ступницька Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: дитяча література, літературний процес, фольклор, літературний напрям, суспільно-історичний контекст, коло читання

Анотація

У статті розглядаються підходи до визначення поняття «дитяча література». У статті зазначено, що місце дитячої літератури в загальному літературному процесі, критерії та особливості її виділення, як окремого компонента розвитку літератури, як і раніше є предметом жвавих дискусій дослідників. Стверджується, що література для дітей не є відокремленим феноменом загальнолітературного процесу, вона підпадала під вплив не тільки фольклору, а й основних літературних напрямів і течій. У статті підкреслено, що література взагалі, і дитяча, зокрема, є частиною суспільно-історичного контексту, зі зміною якого, змінюються соціальні, релігійні та сімейні традиції дитячого кола читання. Виявлено, що соціально-культурний контекст більшою мірою зумовлює у кожний конкретний історичний період пріоритетність функцій дитячої літератури як специфічного словесно-художнього мистецтва, яке тісно пов'язане з процесами виховання і освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Ступницька, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

Посилання

Мотяшов И. П. Детская литература / И. П. Мотяшов // Литературный энциклопедический словарь; под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 91–95.

Гриценко З. А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению / З. А. Гриценко. – М.: «Академия», 2004. – 320 с.

Зубарева Е. Е. Несущие тягу земную: Очерки / Е. Е. Зубарева. – М.: Детская литература, 1980. – 192 с.

Крамов И. Н. В зеркале рассказа / И. Н. Крамов. – М.: Советский писатель, 1986. – 271 с.

Лейдерман Н. Л. Между хаосом и космосом. Рассказ в контексте времени / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий // Новый мир. – 1991. – № 7. – С. 240–257.

Лупанова И. П. Полвека: Очерки / И. П. Лупанова. – М.: Детская литература, 1969. – 672 с.

Минералова И. Г. Детская литература: Учебное пособие для высших учебных заведений / И. Г. Минералова. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. – 176 с.

Энциклопедический словарь юного литературоведа; сост. В. И. Новиков. – М.: Педагогика, 1988. – 416 с.

Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури: автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання зарубіжної літератури / Олена Олександрівна Ісаєва. – Київ, 2004. – 40 с.

Кизилова В. В. Жанрова-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття: автореферат на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, спеціальність 10.01.02 – українська література / Віталіна Володимирівна Кизилова. – Київ, 2014. – 47 с.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Ступницька, Н. (2018). Понятійний аспект дитячої літератури як явища загальнолітературного процесу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11111
Розділ
Художні шукання авторів ХХ століття: між каноном і свободою творчості