«Воля у неволі»: ліричне «Я» поезії В. Стуса як елемент переосмислення травматичного досвіду

  • Єлизавета Валеріївна Тарануха Національний університет «Києво- Могилянська академія»
Ключові слова: ліричне «Я», «смертеіснування», «життєсмерть», ідентичність, лірика самодемонстрації

Анотація

У статті розглянуто вільнодумство поетичної творчості як спосіб обстоювання себе. Ліричне «Я» окреслено як один із елементів переосмислення травматичного досвіду. Виявлено, що ліричне «Я» у поезії В. Стуса сконструйоване в умовах балансування на межі буття, через пошук себе і вічне становлення особистості. Попри обмеженість у свободі руху й соціальній активності, поет прагне порозумітися з собою та світом, творчістю потверджує свою унікальність у свободі мислення, відшліфовуючи ідентичність ліричного «Я».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Єлизавета Валеріївна Тарануха, Національний університет «Києво- Могилянська академія»

аспірант, заступник начальника по роботі з іноземними студентами відділу міжнародного співробітництва

Посилання

Арендт Х. Люди за темних часів / Х. Арендт / [пер. з англ]. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2008. – 320 с.

Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників / [упоряд. О. Зінкевич і М. Француженко]. – Балтимор – Торонто : Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987. – 463 с.

Корогодський Р. Брама світла. Шістдесятники / Р. Корогодський. – Львів : Вид-во Українського Католицького Університету, 2009. – 654 с.

Лефор К. Политические очерки (XIX—XX века) / К. Лефор / [пер. с фр. Е. А. Самарской]. — М. : РОССПЭН, 2000. — 367 с.

Масенко Л. Українська мова у ХХ столітті: історія лінгвоциду док. і матеріали / Л. Масенко – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005. – С. 269–275.

Не відлюбив свою тривогу ранню… Василь Стус – поет і людина. Спогади, статті, листи, поезії. – К. : «Український письменник», 1993. – 399 с.

Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного / Ф. Серс/ [пер. с англ. Дубин С. Б]. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. – 336 с.

Стус В. Зібрання творів : у 12 т. Том перший : Ранні вірші / В. Стус / [редкол. : Д. Стус]. – К. : Факт, 2007. – 560 с.

Стус В. Зібрання творів : у 12 т. Том третій : Час творчості / Dichtenszeit / В. Стус / [редкол. : Д. Стус]. – К. : Факт, 2008. – 752 с.

Стус В. Твори у 4-х т. 6 кн. Т.4. / В. Стус. – Львів, 1994. – 543 с.

Тарнашинська Л. Сюжет доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття / Л. Тарнашинська. – К. : Академперіодика, 2013. – 674 с.

«У мерехтінні найдорожчих лиць» : Згадуючи Михайлину Коцюбинську. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 576 с.

Lindsay Emma Reid. I am still Bed Six: A Collection of Poetry as Therapy and Poetry beyond Therapy / E. R. Lindsay. – [PhD thesis] – Department of English Language, Literature, and Linguistics, Newcastle University, 2015. – 227 p.

Travis Lane M. Contemporary Canadian Verse: The View from Here / M. Travis Lane // University of Toronto Quarterly, Volume 32, Number 2. – University of Toronto press, winter 1982/3. – P. 179–190.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Тарануха, Є. (2018). «Воля у неволі»: ліричне «Я» поезії В. Стуса як елемент переосмислення травматичного досвіду. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11110
Розділ
Художні шукання авторів ХХ століття: між каноном і свободою творчості