Проблема свободи князя і його родини в історичних романах П. Загребельного: соціокультурний контекст середньовічного міста

  • Таїса Вікторівна Літвинчук Інститут філології Київського національного університету імені Т. Шевченка
Ключові слова: середньовічне місто, князь, соціокультурний контекст, історичний роман, свобода, П. Загребельний

Анотація

Стаття присвячена проблемі авторської інтерпретації свободи князя і його родини в історичних романах П. Загребельного як спосіб репрезентації соціокультурного контексту середньовічного міста. Визначено своєрідність співіснування правителя і його найближчого родинного оточення в історичних романах автора з іншими категоріями суспільства, які утворюють тріаду, – церковнослужителі, бояри і дружина, люди праці, – крізь призму розв’язання проблеми існування свободи. У цьому ж аспекті зосереджено увагу на проблемі існування внутрішньої свободи князя та принципах її кореляції із зовнішнім світом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Таїса Вікторівна Літвинчук, Інститут філології Київського національного університету імені Т. Шевченка

аспірант кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості

Посилання

Білоус П. В. Літературна медієвістика. Вибрані студії : У 3-х томах. – Т. 2 : Художній світ давньої української літератури: Ізборник/ Петро Білоус. – Житомир : ПП «Рута», 2012. – 428 с.

Загребельний П. А. Диво : Роман. – К. : Дніпро, 1982. – 623 с.

Загребельний П. А. Євпраксія /Загребельний П. А. – Твори у 6 т. – Т. 4. – К. : Дніпро, 1980. – С. 5–269.

Загребельный П. Идея – зерно произведения // Вопр. лит. – 1974. – № 1. – С. 220.

Загребельний П. А. Первоміст / Загребельний П. А. – Твори у 6 т. – Т. 3. – К. : Дніпро, 1980. – С.431–680.

Загребельний П. А. Смерть у Києві / Загребельний П. А. – Твори у 6 т. – Т.3. – К. : Дніпро, 1980. – С. 5–430.

Лихачев Д. С. Великое наследие // Избранные работы: в 3 т. / Д. С. Лихачев. – Т.2. – Л. : Художественная литература, 1987. – С. 5–20.

Повість врем’яних літ [Електронний ресурс] [Текст]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/pvlyar/yar05.htm

Санакоєва Н. Д. Еволюція етнопсихологічної концепції особистості у прозі П. Загребельного: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / Н. Д. Санакоєва; Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2006. – 20 с.

Сліпушко О. Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Києворуської держави (ХІ – перша половина ХІІІ століття). – К. : Аконіт, 2009. – 416 с.

Шаховський С. Романи Павла Загребельного. Літературно-критичний нарис. – К. : Радянський письменник, 1974. – 174 с.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVІІІ ст. – К. : Генеза, 1997 – 312 с.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Літвинчук, Т. (2018). Проблема свободи князя і його родини в історичних романах П. Загребельного: соціокультурний контекст середньовічного міста. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11105
Розділ
Художні шукання авторів ХХ століття: між каноном і свободою творчості