Свобода творчості: від тексту О. Довженка до фільму Ю. Солнцевої (на прикладі «Поеми про море»)

  • Наталя Станіславівна Кузьменко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: О. Довженко, Ю. Солнцева, дискурс, фільм, пропаганда

Анотація

У статті розглянуто проблему розуміння та трактування лексеми «свобода» у Радянському Союзі. Виконано дискурс-аналіз опозицій «текст – фільм», «Довженко – Солнцева» на прикладі «Поеми про море». Акцентовано увагу на екстралінгвальних факторах, які вплинули на диференціацію поглядів митців (соціальні звязки, географія, гендерна відмінність, культурні впливи). Систематизовано певні аспекти відмінності між текстом та фільмом (зміна мови, акторського складу, локацій зйомки, манери оповіді тексту і т. ін.). Свої припущення ми засновували на щоденникових записах митця, його листуванні, а також на листах акторів та його друзів. Зроблені висновки щодо пропагандистських мотивів фільму, а також їхній аналіз

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталя Станіславівна Кузьменко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

магістр філологічного факультету

Посилання

Гюнтер Х. Жизненные фазы соцреалистического канона / Х. Гюнтер // Соцреалистический канон: сб. ст. – СПб., 2000. – С. 281–288.

Дзюба І. У праці зростають герої [про твори О. Довженка та І. Сенченка] / І. Дзюба // Дніпро. – 1959. – № 3. – С. 136–149.

Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки. – К., 2014. – 472 с.

Довженко і світ. Творчість О. П. Довженка в контексті світової культури. – К., 1984. – 223 с.

Довженко О. Кіноповісті, оповідання / О. Довженко. – К., 1986. – 709 с.

Кларк К. Марксистско-ленинская эстетика. Соцреалистический канон. – СПб., 2000. – С. 352–361.

Ковалів Ю. «Соцреалізм» – глухий кут історії літератури / Ю. Ковалів // Слово і час. – 2009. – № 4. – С. 27–42.

Крауц Медведев А. Только о кино [Електронний ресурс]. / А. Медведев. – Режим доступу : http://kinoart.ru/archive/1999/02/n2-article17 (Дата перегляду: 05.04.2016).

Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. Лотман. – М., 1970. – 288 с.

Мар’ямов О. Дороги. Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка / О. Мар'ямов. – К., 1973. – С. 96–105.

Хархун В. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації: монографія / В. Хархун. – Ніжин, 2009. – 508 с.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Кузьменко, Н. (2018). Свобода творчості: від тексту О. Довженка до фільму Ю. Солнцевої (на прикладі «Поеми про море»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11104
Розділ
Художні шукання авторів ХХ століття: між каноном і свободою творчості