Рецепція глави «Чорт. Кошмар Івана Федоровича» з роману «Брати Карамазови» Ф. М. Достоєвського в літературі Срібного віку

  • Ольга Николаевна Калениченко Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского
Ключові слова: рецепція, структура, образи-символи, ремінісценції, екзистенціалізм, експресіонізм, концепція

Анотація

У статті розглядаються оповідання «Мана» М. Горького і новела «Спокій» Л. Андрєєва, які чітко виявляють особливості рецепції письменниками глави «Чорт. Кошмар Івана Федоровича» з роману «Брати Карамазови» Ф.М. Достоєвського. Аналіз показав, що розглянуті твори спираються на структуру глави роману «Брати Карамазови» «Чорт. Кошмар Івана Федоровича» і відкриття в зображенні чорта Достоєвським. Разом з тим письменники, виявляючи недосконалу природу сучасної людини, пояснюють причини її недосконалості по-різному. Ранній Горький, сподіваючись на розум, не вірить в можливості духовних сил людини. Л. Андрєєв розкриває трагізм буття людини крізь призму експресіоністичного та екзистенціального світовідчуття і, таким чином, робить крок вперед в розумінні природи людини ХХ століття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Николаевна Калениченко, Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского

доктор филологических наук, профессор кафедры театроведения

Посилання

Альми И. П. О поэзии и прозе / И. П. Альми. – СПб.: Семантика-С; Скифия, 2002. – 528 с.

Андреев Л. Собрание сочинений: в 6 т. / Л. Н. Андреев. – М.: Художественная литература, 1994. – Т.4. – 658 с.

Ветловская В. Е. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» / В. Е. Ветловская. – СПб., «Пушкинский Дом», 2007. – 639 с.

Горький М. Собрание сочинений: в 30 т. / М. Горький. – М.: Гослитиздат, 1949. – Т. 2. – 586 с.

Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 15 т. / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1991. – Т.10. – 448 с.

Калениченко О. Н. Функции интертекста Достоевского в новелле З. Гиппиус «Иван Иванович и черт» / О. Н. Калениченко // Вісник Харківського національного університету. – Харків: ХНУ, 2004. – № 607. – С.106–109.

Кантор В. «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского / В. Кантор. – М: Художественная литература, 1983. – 195 с.

Философия ХХ века. Экзистенциализм [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/FIL_XX/23.html

Швецова Л.К. Творческие принципы и взгляды, близкие к экспрессионизму // Литературно-эстетические концепции в России конца XIX – начала XX века. – М.: Наука, 1975. – С. 252–283.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Калениченко, О. (2018). Рецепція глави «Чорт. Кошмар Івана Федоровича» з роману «Брати Карамазови» Ф. М. Достоєвського в літературі Срібного віку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11101
Розділ
Воля і свобода як ключові цінності літератури ХІХ століття