Свобода в українських ідейних координатах ХІХ–ХХ століть

  • Леонід Володимирович Ушкалов Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: анархізм, екзистенціалізм, позитивізм, романтизм, свобода

Анотація

Стаття присвячена розгляду поняття «свобода» в українській інтелектуальній традиції ХІХ–ХХІ століть. З’ясовано, що уявлення, згідно з яким характерною рисою світогляду та способу життя українців є прагнення до свободи, виникло за доби романтизму. Найвищим досягненням української філософії свободи доби позитивізму був анархізм Михайла Драгоманова. Тим часом упродовж ХХ–початку ХХІ століть українські інтелектуали розглядали свободу здебільшого в стратегії екзистенціальної філософії

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Леонід Володимирович Ушкалов, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доктор філологічних наук, професор кафедри української і світової літератури

Посилання

Бичко І. Свобода // Філософський енциклопедичний словник. – К. : Абрис, 2002. – С. 570–571.

Гузар Л. Про свободу // Дзеркало тижня. – 2013. – 15 лютого.

Дзюба І. Різьбяр власного духу // Василь Стус: Поет і Громадянин: книга спогадів та роздумів / Упорядник Василь Овсієнко. – К. : ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2013. – С. 105–123.

Драгоманов М. Динамитно-анархическая эпидемия и самоуправление // Собрание политических сочинений М. П. Драгоманова. С биографическим очерком и портретом автора. – Paris, 1906. – T. II. – С. 682–707.

Драгоманов М. О состоянии женщины в первый век Римской империи (Пробная лекция, читанная в Университете Св. Владимира для получения звания приват-доцента М. Драгомановым) // Невідомий Драгоманов (Хроніка–2000. Український культурологічний альманах. Вип. 79). – К., 2009. – С. 110–141.

За віру, нарід і права. Руські Ради Надсяння 1848–1850 рр. / Вступ та упорядкування: Володимир Пилипович. – Перемишль: Перемиський відділ ОУП, 2005. – 359 с.

Заславский Д. Михаил Петрович Драгоманов. Критико-биографический очерк. – К. : Издательство «Сорабкоп», 1924. – 171 с.

Костомаров Н. Две русские народности // Основа. – 1861. – № 3. – С. 33–80.

Коцюбинська М. Поетове «самособоюнаповнення». Із роздумів над поезією і листами Василя Стуса // Василь Стус: Поет і Громадянин: книга спогадів та роздумів / Упорядник Василь Овсієнко. – К. : ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2013. – С. 225–232.

Липа Ю. Призначення України. Друге назмінене видання. – Нью-Йорк : Накладом Української книгарні «Говерля», 1953. – 307 с.

Письмо М. Драгоманова, опубликованное в журнале «Самоуправление», № 1, 1887 г. // Собрание политических сочинений М. П. Драгоманова. С биографическим очерком и портретом автора. – Paris, 1906. – T. II. – С. 873–874.

Потебня А. А. К истории звуков русского языка. ІІ. Этимологические и другие заметки. – Варшава: В типографии М. Земкевича и В. Ноаковского, 1883. – 86+ІХ с.

Рукопис М. І. Костомарова «Книги буття українського народу» // Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. – К. : Наукова думка, 1990. – Т. 1. – С. 250–258.

С. Г. [Святослав Гординський] Паноптикум нової французької літератури // МУР. Мистецький Український Рух: Збірники літературно-мистецької проблематики. – Мюнхен; Карльсфельд, 1946. – Зб. І. – С. 84–91.

Тарновский В. В. О делимости семейств в Малороссии // Труды Комиссии для описания губерний Киевского уездного округа. – К., 1853. – Т. ІІ. – С. 1–15.

Терен Т. RECвізити : антологія письменницьких голосів. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2015. – Кн. 1. – 276 с.

Терен Т. RECвізити : антологія письменницьких голосів. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2015. – Кн. 2. – 262 с.

Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріяли / Упорядкували Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. – Б. м. : Сучасність, 1983. – Т. І. – 510 с.

Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріяли / Упорядкували Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. – Б. м. : Сучасність, 1983. – Т. ІІ. – 426 с.

Феденко П. Михайло Драгоманів і П’єр Жозеф Прудон // Праці Українського Високого Педаґоґічного Інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі. Драгоманівський збірник. Т. І / Під заг. ред. д-ра Василя Сімовича. – Прага : Заходом видавничого товариства «Сіяч» при Укр. Висок. Пед. Інституті, 1932 [на обкл. 1930]. – C. 271–292.

Франко І. Я. «Громада» і «задруга» серед українського народу в Галичині і на Буковині // Франко І. Я. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. – К. : Наукова думка, 1984. – Т. 44. – Кн. 1 : Економічні праці (1878–1887). – С. 487–495.

Франко І. Я. Що таке поступ? // Франко І. Я. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 45 : Філософські праці. – С. 300–348.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – Прага : Український громадський видавничий фонд, 1931. – 175 с.

Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 т. – К. : Наукова думка, 2003. – Т. 1 : Поезія 1837–1847. – 784 с.

Bojko Ju. H. S. Skovoroda im Lichte der ukrainischen Geschichte // Die Welt der Slaven. – Wiesbaden, 1966. – Jahrgang XI. – Hft 1–2. – S. 306–316.

Hankiewicz C. Grundzuge der slawischen Philosophie. II Heft. – Lemberg : In der Buchdruckerei des M. F. Poremba, 1869. – 54 S.

Mokry W. Idea wolności w rozumieniu Hryhoria Skoworody i Tarasa Szewczenki // Z polskich studiów sławistycznych. Seria IX : literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie. – Warszawa : Energeia, 1998. – S. 217–223.

Mokry W. Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu: Szewczenko, Kostomarow. Szaszkiewicz.– Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. – 211 s.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Ушкалов, Л. (2018). Свобода в українських ідейних координатах ХІХ–ХХ століть. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11093
Розділ
Воля і свобода як ключові цінності літератури ХІХ століття