Художній текст як простір «аморальної» свободи: інтерпретація коду «fin`amour» у романах А. Кримського та О. Уайльда

  • Ольга Володимирівна Боговін Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: феномен «fin`amor», куртуазія, література fin de sie′cle, дискурс, «сублімована гомосексуальність», «християнський аскетизм».

Анотація

У статті для інтерпретації образів провідних персонажів романів А. Кримського «Андрій Лаговський» та О. Уальда «Портрет Доріана Грея» залучено основний код семантичної парадигми поняття «куртуазія» – феномен «finʼamour». Тексти романів постають простором

«аморальної» свободи, оскільки в обох творах присутня свідома авторська настанова на навмисну провокацію підвалин сучасного їм міщанського світогляду суспільства. Прозоро натякаючи на queer- ідентичність своїх героїв, обидва автори насправді обстоюють високе почуття абсолютної любові до іншої людини, позбавлене найменшого натяку на будь-який фізіологізм чи еротичність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Володимирівна Боговін, Бердянський державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, докторант кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

Посилання

Бабишкін О. Агатангел Кримський. Літературний портрет/ О. Бабишкін. – К. : Дніпро, 1967. – 115 с.

Гундорова Т. Проза А. Кримського і декадентство в українській літературі / Т. Гундорова // Дивослово. – 1995. – № 1. – С. 17.

Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Вид. друге, переробл. та доп. / Тамара Гудорова. – К. : Критика, 2009. – 447 с.

Кочерга С. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз текстів : монографія / С. О. Кочерга. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2010. – 656 с.

Кримський А. Андрій Лаговський. Роман / Кримський А. Твори : У 5 т. – К. : Наук. думка, 1972. – Т. 2. – 696 с.

Моклиця М. Християнство Агатангела Кримського : психологічні та естетичні акценти / Марія Моклиця // Слово і час. – 2006. – № 2. – С. 19–28.

Останіна Г. Агатангел Кримський : Особливості поетики художньої творчості : Монографія / Худ. оформ. Д. В. Мазуренка. – К. : Твім інтер, 2008. – 224 с.

Павличко С. Національність, сексуальність, орієнталізм : складний світ Агатангела Кримського/ С. Павличко. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000. – 328 с.

Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Сборник / Оскар Уайльд ; сост. С. Реутов ; пер. с англ. Н. Филимоновой, М. Ричардса, М. Сахарова, З. Журавской. – Харьков : Кн. клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб

―Клуб семейного досуга‖», 2016. – 640 с.

Черкаська Г. Агатангел Кримський / Ганна Черкаська // Матеріали сайту UA Modna. – (Електронний ресурс). – Режим доступу : http://www.uamodna.com/articles/agatangel-krymsjkyy/[09.10.2017].

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Боговін, О. (2018). Художній текст як простір «аморальної» свободи: інтерпретація коду «fin`amour» у романах А. Кримського та О. Уайльда. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11087
Розділ
Ранньомодерна й модерна література як художній простір свободи