Образність поезії Лазаря Барановича: художній експеримент як відстоювання свободи творчого пошуку

  • Олена Володимирівна Руда аспірант кафедри історії української літератури
Ключові слова: бароко, Лазар Баранович, «Żywoty świętych», консептизм, консепт, образ

Анотація

У статті проаналізовано художні пошуки представника зрілого бароко Лазаря Барановича на прикладі однієї з його польськомовних збірок «Żywoty świętych» (1670). Коротко представлено причини тривалої негативної рецепції його поетичної творчості. Окреслено межі поняття

«консептизм». Прокоментовано особливості художньої образності Лазаря Барановича, зокрема його поетичну інтерпретацію різдвяних і великодніх образів, а також образи, взяті ним із повсякденного життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Володимирівна Руда, аспірант кафедри історії української літератури

 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту : [Із мови давньоєврейської та грецької на українську дослівно наново перекладена проф. І. І. Огієнком – митрополитом Іларіоном]. – К. : Укр. Біблійне т-во, 2002. – 1375 с.

Бахтин М. Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин. – М. : «Художественная литература», 1986. – 543 с.

Возняк М. Лазар Баранович / М. С. Возняк // Історія української літератури: у 2 кн., [2-е вид., випр.]. – Львів : Світ, 1992. Кн. 1. – 1992. С. 563–572.

Довгалевський Митрофан. Сад поетичний: Поетика [перекл., примітки В.Маслюка; вст. стаття І.Іваня] / Митрофан Довгалевський. – К. : Мистецтво, 1973. – 435 с. – (Пам’ятки естетичної думки).

Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – СПб., 1911. – 459, 15 с.

М. М. [Марковський М.] Случайная библиография / М. М. [Марковський М.] // Киевская старина. – 1891. – Т. ХХХІІ. – С. 202–206.

Огоновський О. Історія літератури руської / О. Огоновський. – Львів, 1887. – Ч. 1. – 428 с.

Письма преосвященного Лазаря Барановича. С примечаниями. – Издание второе. – Чернигов : в типографи Ильинского монастыря, 1865. – 253 с.

Радишевський Р. Бароковий консептизм Лазаря Барановича / Ростислав Радишевський // Українське літературне барокко : збірник наукових праць; [відп. ред. О. В. Мишанич]. – К. : Наукова думка, 1987. – С. 156–177.

Туптало Д. Дневные записки / Свт. Димитрий, митрополит Ростовский // Сочинения святого Димитрия, митрополита Ростовского. – Ч. 1. – М. : Синодальная Типография, 1848. – С. 465–522.

Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. – 767 с.

Baranowicz Łazarz. Apollo Chrześcijański opiewa żywoty świętych. Z chwyłą ich cnoty ucho skłoń z ochoty / Łazarz Baranowicz. – К. : Києво-Печерська друкарня, 1670. – 404, 14 s.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Руда, О. (2018). Образність поезії Лазаря Барановича: художній експеримент як відстоювання свободи творчого пошуку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11086
Розділ
Ранньомодерна й модерна література як художній простір свободи