Концепт свободи в поетичному коді Климентія Зіновієва

  • Ігор Ісіченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Климентій Зіновієв, бароко, свобода, поетичний код.

Анотація

У статті аналізується вірш 38 «О идучих на слободы людях» з рукописного збірника українського барокового поета Климентія Зіновієва (кінець XVII – початок XVIII ст.). Оригінальна інтерпретація автором поняття «свобода» розглядається як важлива деталь його поетичного коду, елемент антиномічної дискурсивної стратегії. Для Климентія переселення в далекі східні степи означало радикальний розрив із узвичаєним способом життя, з батьківщиною. Втеча українців на Слобожанщину ставить під сумнів майбутнє відродження батьківської землі. Поняття «свободи» («слободи») перетворюється на концепт. Поет пропонує дилему: що є «свобода» – поневіряння на чужині в постійній боротьбі за виживання чи гідне життя на рідній землі з дотриманням установлених суспільних стосунків і збереженням встановленої субординації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ігор Ісіченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор філологічних наук, професор кафедри історії української культури

Посилання

Величко Самойло. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-м веке. – Киев, 1848. – Т. 1. – VIII; 454; 51; XXX; II c.

Вірші єром. Климентія Зиновієва сина / Видав з передмовою Володимир Перетц. – Львів : Накл. НТШ, 1912. – LII; 228 c.

Возняк Михайло. Історія української літератури: У 2 кн. – 2-е вид. – Львів: Світ, 1994. – Кн. 2. – 560 с.

Єфремов Сергій. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – 4-е вид. – Ню Йорк : Вид. Ради оборони і допомоги Україні Українського Конґресового Комітету Америки, 1991. – 448 ; 459 с. (Передрук).

Історія української літератури: В 2 т. / Гол. ред. колегії О. І. Білецький. – К. : Вид-во АН УРСР, 1954. – Т. 1. Дожовтнева література. – 732 с.

Історія української літератури: У 8 т. / Гол. ред колегії Є. П. Кирилюк – К. : Наук. думка, 1967. – Т.1. – 539 с;

Історія української літератури: У 12 т. / Заг. ред. Віталія Дончика. – К. : Наук. Думка, 2014. – Т. 2. – 840 с.

Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті / Підгот. тексту І. П. Чепіги; вст. Ст. В. П. Колосової та І. П. Чепіги. – К. : Наук. думка, 1971. – 392 с.

Колосова В. П. Климентій Зіновієв: життя і творчість. – К. : Наук. думка, 1964. – 207 с.

Криса Богдана. Пересотворення світу. – Львів : Свічадо, 1997. – 216 с.

Кулиш П. Климентий, украинский стихотворец времен гетмана Мазепы // Русская беседа. – 1859. – Т. 5, кн. 17. – С. 79–140.

Кулиш П. Обзор украинской словесности // Основа. – 1861. - Январь. – С. 159–234.

Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. – Москва: Политиздат, 1973. – Т. 24. – С. 113–150.

Огоновський Омелян. Історія літератури руської. – Львів : Накладом Т-ва ім. Шевченка, 1887. – Ч. 1. – XVI; 428 c.

Тереза з Авіли, св. Шлях досконалості / Пер. А. Маслюх. – Львів : Свічадо, 2007. – 304 с.

Франко Іван. Історія української літератури. Часть перша // Зібрання творів: У 50 т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 40. – С. 5–370.

Франко Іван. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Зібрання творів: У 50 т. – Т. 41. – К. : Наук. думка, 1984. – С. 194–470.

Шевчук Валерій. Муза роксоланська: Українська література XVI-XVIII ст.: У 2 кн. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2. Розвинене Бароко. Пізнє Бароко. – 728 с.

Sienkiewicz Henryk. Ogniem i mieczem: T. 1–2. – Warszawa: Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985. – 869 s.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Ісіченко, І. (2018). Концепт свободи в поетичному коді Климентія Зіновієва. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11083
Розділ
Ранньомодерна й модерна література як художній простір свободи