Реалізація технології формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах

  • А. М. Приходько
Ключові слова: технологія, професійно-комунікативна компетентність, іноземні студенти, вищий технічний навчальний заклад

Анотація

У статті подано опис експериментальної роботи щодо реалізації на практиці технології формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах. Показано, що формувальний етап педагогічного експерименту було спрямовано на реалізацію пропедевтичного, мотиваційно-ціннісного, когнітивно-діяльнісного та оцінно-корекційного етапів технології, яка дозволила оптимізувати та інтенсифікувати процес формування зазначеної компетентності відповідно до стандартів галузевої освіти. Встановлено, що результати після експериментального зрізу стосовно рівня сформованості професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів свідчать про ефективність розробленої технології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. — К.; Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – 308 с.

Климчук В. О. До проблеми використання t-критерію Стьюдента у психології / Климчук В. О. // Практична психологія та соціальна робота. — 2010. — № 6. — С. 21–28.

Приходько А. М. Особливості формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах / А. М. Приходько // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – 283 с. – С. 201-210.

Приходько А. М. Структура професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців технічного профілю / А. М. Приходько // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : науково-методичний журнал. – Вип. 18. – Чернівці : Наші книги, 2014. – 172 с. – С. 69-72.

Приходько А. М. Технологія формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / А. М. Приходько // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету . – Вип. 1 (12). – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – Т. 2. – 118 с. – С. 90-93.

The European Qualіfіcatіons Framework for Lіfelong Learmng (EQF). [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ec.europa.eu/dgs/education_culture.
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Приходько, А. (2017). Реалізація технології формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 191-199. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9989
Номер
Розділ
Статті