Формування мотивації до занять оздоровчим фітнесом у студентів вищих навчальних закладів

  • О. А. Мкртічян
  • А. І. Маракушин
Ключові слова: мотивація, оздоровчий фітнес, навчальний процес

Анотація

У статті розглянуті основні напрями формування мотивації до занять оздоровчим фітнесом у студентів ВНЗ. Визначена можливість застосування основних принципів оздоровчого фітнесу під час занять зі студентами. В системі вищої освіти пріоритет віддається їх інтелектуальному розвитку студентів на шкоду їх фізичному розвитку і здоров'ю. Мотивацією до занять оздоровчим фітнесом та її формування у молоді безперечно є підвищення рівня їхньої фізичної підготовленості, впевненості у собі, а також розвиток спеціальних професійно важливих фізичних якостей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баліцька Є.П. Мотивація студентів до занять фітнесом в технічному вищому навчальному закладі // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. - №6 – С.3-6.

Безверхняя Г.В. Факторы, влияющие на формирование мотивации двигательной активности школьников. // Спортивний вісник Придніпров’я. - Дніпропетровськ: ДДІФКС, № 3-4, 2008. - С. 99-103.

Бугаев С.Г. Ценностные ориентации (на материале занятий по физической культуре). Дисс. канд. пед. наук: 13.00.01 - Саратов, 2005. -156с.

Булатова М.М. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні /М.М. Булатова, Ю.О. Усачов // Теорія і методика фізичного виховання; за ред. Т.Ю. Круцевич. - К.: Олімпійська література, 2008. - Т. 2, С. 320-354.

Григорьев В.И. Фитнесс-культура студентов: теория и практика: Учебное індивідуальної фізичної культури студентів різних відділень ВУЗу // Спортивний вісник Придніпров’я. - Дніпропетровськ: ДДІФКС, 2008, № 3-4. - С. 103-107.

Оздоровчий фітнес для учнівської та студентської молоді: Навчальний посібник А.І.Босенко, С.А.Холодов, О.Г.Коваль; за редакцією П.Д.Плахтія.- Камянець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 88 с.

Пятков В.В. Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре (на материале педвузов). Дисс. канд. пед. наук: 13.00.04 - М.: РГБ, 2002. - 154с

Сучасні фітнес-технології, як засіб виконання завдань з фізичного виховання для студентів з порушенням у стані здоров’я: навч.-метод.посіб. / І.А.Усатова, С.В. Цаподой. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 88 с.

Теорія і методика фізичного виховання /за ред. Т. Ю. Круцевич. - К.: Олімпійська література, 2008. - Т.2. - С.320-353.

Хоули Э.Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Эдвард Т.Хоули, Б.Дон Френкс. - К.: Олимпийская литература, 2004.- 375 с.

Earle, Roger. NSCA’s Essentials of Personal Training. NSCA Certification Commission. 2004. pp. 162, 617.

Sharkey, B. Fitness and Health, 5th ed. Champaign, IL: Humain Kinetics, 2002. 240 p.

The National Strength and Conditioning Association Personal Training Certificate – NSCA). Malek, M.N., D.P. Nalbon, D.E. Berger, and J.W. Coburn, Importance of health science education for personal fitness trainers. Journal of Strenjth and Conditioninj Research, 2002. 16 (1), р. 19-24.
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Мкртічян, О., & Маракушин, А. (2017). Формування мотивації до занять оздоровчим фітнесом у студентів вищих навчальних закладів. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 137-143. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9981
Номер
Розділ
Статті