Педагогічні системи у творі Амелі Нотомб «Словник імен власних»

  • С. К. Криворучко
  • Л. В. Ричкова
Ключові слова: а. нотомб, педагогіка, система, особистість, ідея, виховний процес, самореалізація

Анотація

У творі «Словник імен власних» 2002 р. бельгійська франкофонна письменнця А. Нотомб осмислює соціальні системи, втілює ідею руйнівного впливу виховання на психіку дитини і підлітка. На ідейному рівні втілено антивиховні методи, які стали загальноприйнятими і розповсюдженими.

В особистості обраної дитини А. Нотомб розкриває педагогічні системи: дошкільних дитсадків, школи, балетної освіти як злочинні заклади, які спрямовані за знищення волі, радості, і навіть здоровʼя майбутнього покоління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бадью А. Століття / А. Бадью; [пер. з франц. А. Рєпа]. – Львів : Кальварія : Ніка-Центр, 2014. – 304 с.

Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / П. Баррі; [пер. з англ. Погинайко О.]. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.

Бєлявська М. Ю. Інтерпретація класичних образів у сучасній літературі (на матеріалі творів Амелі Нотомб / М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва //Вісник львівського університету. Серія: Іноземні мови. – Львів, 2012. – вип. 20. – Ч . 1. – С. 41–46.

Кулагина О. А. Языковое портретирование «чужого» как способ передачи этнокультурного диссонанса во французском языке. Автореферат диссертации / О.А. Кулагина. – М. : 2012. Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/yazykovoe-portretirovanie-chuzhogo-kak-sposob-peredachi-etnokulturnogo-dissonansa-vo-frantsu

Макаревич О. В. Бинарные категории мышления как основа философского мировосприятия в литературных сказках Амели Нотомб и Мишеля Турнье / О. В. Макаревич // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, № 4-2. – 2010. Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/binarnye-kategorii-myshleniya-kak-osnova-filosofskogo-mirovospriyatiya-v-literaturnyh-skazkah-ameli-notomb-i-mishelya-turnie

Нотомб А. Словарь имён собственных / А. Нотомб; [пер. с франц. И. Волевич]. – М. : Иностранка, 2008. – 160 с.

Шалагінов Б. Б. Опилки і лабіринт: Книга естетичних фрагментів / Б. Б. Шалагінов. – К. : Вид, Дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 162 с.

Amanieux L. Le récit siamois. Identité et personnage dans l’oeuvre d’Amélie Nothomb. / L. Amanieux. – Paris : Editions Albin Michel, 2009. – 448 p.

Revial G. Masque de l’écriture, écriture du masque Amélie Nothomb et le courant post-humain [position de thèse] / G. Revial. – Paris, Sorbonne. – 2012. Режим доступу: http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Position_de_these_REVIAL.pdf

Marois L. Le double mythique : la figure d’Eurydice dans «Mercure» d’Amélie Nothomb. L. Marois. 2011, режим доступу: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/amaltea/revista/num3/marois.pdf
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Криворучко, С., & Ричкова, Л. (2017). Педагогічні системи у творі Амелі Нотомб «Словник імен власних». Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 94-105. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9977
Номер
Розділ
Статті