Формування морально-духовних потреб майбутніх учителів

  • А. В. Донцов
Ключові слова: морально-духовні потреби майбутніх учителів

Анотація

У статті розглядається проблема формування морально-духовних потреб майбутніх учителів. Викладені деякі критичні зауваження щодо недостатнього використання потенціалу вищої освіти у формуванні морально-духовних потреб  майбутніх учителів. Означені різні підходи щодо створення найбільш оптимальних умов підвищення ефективності системи вищоі освіти у формуванні морально-духовних потреб майбутніх вчителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Воронкова В. Г. Молода людина повинна стати носієм “духовної іскри” // Тези доповідей на Всеукр. конф. „Проблеми вдосконалення виховної роботи у вищій школі в сучасних умовах” . – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 1998. – С. 50–52.

Исаєнко Т. К. Духовно-моральні якості особстості як основа професійної етики військовослужбовців // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць / Гол. ред.: Г. П. Шевченко – Вип. І (30). – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 88-93.

Лосев А.Ф. Дерзание духа. Политиздат, 1988. 366 с. (Личность. Мораль. Воспитание ).

Победа М. А. Духовные потребности и реальное поведение: (Монография). Кишинев: «Штиница», 1990. - 114 с.

Привалова Н.Ф. Духовно-этическая ориентация человека как цель высшего образования // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2006. № 1. – С. 165-167.

Рашковська В. І. Образотворча православна спадщина: педагогічний аспект духовного розвитку майбутнього вчителя: Монографія. – Сімферополь: “Фенікс”, 2008. – 402 с.

Соколов В. М. Социология нравственного развития личности: (Монография). – М.: Политиздат, 1986. – 240 с.

Тюріна Т. Г. Духовна педагогіка: витоки, сутність і перспективи розвитку: Монографія. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – 276 с.

Хаустова О. В. Життєтворчий вияв духовного потенціалу педагога // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Ред.: Т. І. Сущенко та ін. – Запоріжжя. – 2007. – С. 351-356.

Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 366 с.
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Донцов, А. (2017). Формування морально-духовних потреб майбутніх учителів. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 65-72. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9960
Номер
Розділ
Статті