Створення кросвордів та тестів з математики та фізики, як засіб формування інструментальної компетентності майбутніх учителів

  • Г. М. Брославська
Ключові слова: компетентність, інструментальна компетентність, науково-дослідна робота, кросворд, тест, програма Microsoft Excel

Анотація

У статті здійснюється спроба проаналізувати доцільність створення, за допомогою програми Microsoft Excel, проектів (кросвордів та тестів) з фізики та математики як ефективних засобів формування інструментальних компетентностей майбутніх учителів фізики та математики в процесі фахової підготовки; розкривається можливості проектної діяльності; даються рекомендації до створення, за допомогою програми Microsoft Excel, проектів (кросвордів та тестів)  освітнього призначення.

Розкриваються шляхи орієнтації процесу навчання на розвиток особистості студента, формування його інструментальної компетентності як майбутнього вчителя математики та фізики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гуріна Т.М. Формування інформаційної компетентності в процесі фахової підготовки вчителя іноземної мови [Електронний ресурс] /Т.М. Гуріна. – Режим доступу: http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/10/5.pdf

Брославська Г. М. Кросворди до тем «Многогранники. Тіла обертання» / Г.М. Брославська.// Всеукраїнська газета «Математика». – К.: Шкільний світ, 2007. – № 4, 6, 8, 12, 14, 20, 38

Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання / пер. з англ. Національного експерта з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, д-ра техн. наук, проф. Ю.М. Рашкевича. – Київ: ТОВ «Поліграф плюс», 2016. – 80 с.

Пономарьова Г.Ф. Сучасні технології. Фізика в тестах : навч. посіб. / Г. Ф. Пономарьова, А. А. Харківська, Т. В. Отрошко. – Х. : [ДИВО], 2008. – 224 с.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. / В. В. Ягупов – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Брославська, Г. (2017). Створення кросвордів та тестів з математики та фізики, як засіб формування інструментальної компетентності майбутніх учителів. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 35-44. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9957
Номер
Розділ
Статті