Розробка освітніх електронних ресурсів та їх використання в підготовці курсантів

  • І. О. Борозенець
  • Д. В. Сумцов
Ключові слова: інноваційні методи навчання, електронні засоби навчального призначення, електронний підручник, візуалізація, анімація, система інтерактивної освіти

Анотація

У статті розглядається використання інтерактивних електронних засобів навчального призначення у процесі підготовки військових фахівців та їх вплив на підвищення якості освіти. Показано, що впровадження інтерактивного інформаційно-дидактичного середовища в процес військово-спеціальної підготовки курсантів дозволяє підвищити успішність та якість навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алексєєнко М.О. Алгоритм застосування мультимедійних засобів навчання в іншомовній підготовці майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби./ М.О. Алесєєнко. // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» –2010. – С. 427-429.

Сумцов Д.В., Коцюба В.П. Програмно-технічні аспекти впровадження системи управління навчанням MOODLE в навчальний процес університету. // Новітні технології – для захисту повітряного простору. Матеріали десятої наукової конференції ХУ ПС ім. І.Кожедуба, 9-10 квітня 2014 р. – Харків: ХУ ПС. – 2014. – С. 188.

Величко Г.Г. Комп’ютерні технології навчання / Г.Г. Величко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // 3б. наук. пр. – У 2-х част. – 4.2. / За ред. I.A. Зязюна. – Київ – Вінниця: ДОВ Вінниця. – 2002. – С. 17-21.

Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи: Навч. посіб. / Романенко І.О., Калачова В.В., Сумцов Д.В., Сук О.П. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – 268 с.

Каллиников П. Ю. Особенности разработки электронного учебного контента в вузах [Электронный ресурс] / П. Ю. Каллиников // e-Learning PRO; гл. ред. Е. И. Тихомирова. – http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/s/ STARODUBTSEV_V_A/my_blogs/2/elPRO-mag_01101.pdf.

. Хожиев А. Х. Особенности, преимущества и эффективность электронных учебников по специальным дисциплинам, применяемых в профессиональных колледжах // Молодой ученый. – 2012. – №2. – С. 311-313.

Шляхтина С. Программы для создания электронных публикаций [Электронный ресурс] / С. Шляхтина. – http://compress.ru /article.aspx?id=16332.
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Борозенець, І., & Сумцов, Д. (2017). Розробка освітніх електронних ресурсів та їх використання в підготовці курсантів. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 27-34. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9956
Номер
Розділ
Статті