Теоретичні підходи до розробки предметного інформаційно- навчального середовища для навчання інформатики за технологією «перевернутий клас»

  • Н. А. Хміль
  • С. Б. Нікольський
  • С. В. Корчма
Ключові слова: предметне інформаційно-навчальне середовище, педагогічна технологія «Перевернуте навчання», модель навчання «Перевернутий клас», відкрите програмне забезпечення

Анотація

У статті розглянуто теоретичні підходи до розробки предметного інформаційно- навчального середовища для навчання інформатики за технологією «Перевернутий клас», етапи створення предметного інформаційно-навчального середовища за допомогою ресурсів і засобів відкритого програмного забезпечення. Подано реалізацію і доцільність використання розробленого предметного інформаційно-навчального середовища в навчальному процесі. У дослідженні використовувався досвід застосування створеного середовища для вивчення інформатики в середній школі. Результатом дослідження є рекомендації з використання відкритого програмного забезпечення, переваги авторських матеріалів для проведення уроків інформатики за технологією «Перевернутий клас» за допомогою розробленого предметного інформаційно-навчального середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Приходькіна Н. О. Використання технології «переверненого» навчання у професійній діяльності викладачів вищої школи / Н. О. Приходькіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://qoo.by/2Bk.

Романич Н. В. «Перевернене» навчання – ключова тенденція освітніх технологій сучасності / Н. В. Романич [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://oin.in.ua/perevernene-navchannyaklyuchova-tendentsiya-osvitnih-tehnolohij-suchasnosti.

Іщенко А. «Перевернутий клас» – інноваційна модель навчання. Досвід практичної реалізації на уроках німецької мови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ug.ru/method_article/876.

Грибан О. Н. Информационные технологии в процессе обучения. [Электронный ресурс]. – / Режим доступа: http://www.griban.ru/blog/14-informacionnye-tehnologii-v-processeobuchenija.html.

Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання учнів: автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.10 / С. Г. Литвинова, Київ, 2011, 23 с.

Литвинова С. Г. Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : дис. док. пед. наук : 13.00.10 / С. Г. Литвинова. – Київ : Національна акад. пед. наук України, Інститут інформ. техн. і засобів навчання, 2016. – 602 с.

Предметне інформаційно-навчальне середовище для навчання інформатики за технологією «Перевернутий клас» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://computerscience.esy.es.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Хміль, Н., Нікольський, С., & Корчма, С. (2017). Теоретичні підходи до розробки предметного інформаційно- навчального середовища для навчання інформатики за технологією «перевернутий клас». Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 190-197. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9296
Номер
Розділ
Статті