Формування морально-духовних якостей студентів в контексті гуманізації освіти

  • А. В. Донцов
Ключові слова: навчально-виховний процес, гуманізація освіти, морально-духовні якості, ціннісний підхід

Анотація

В статті висвітлюються пріоритетні напрямки формування морально-духовних якостей студентів у контексті подолання розбіжності між критеріально-оцінювальним компонентом моральної свідомості студентів і його співвідношенням до практичних форм навчальнопізнавальної діяльності. Обгрунтовується необхідність посилення освітнього впливу вишів на формування культури морально-духовних та інформаційних потреб студентів, оптимізацію моральної рефлексії, спрямованої на їх залучення до самоосвіти та самовиховання. Критеріально-оцінювальний підхід розглядається як провідний ланцюг взаємодії моральнодуховного та художньо-естетичного компонентів системи вищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Амонашвілі Ш. О. Личностно-гуманная основа воспитательного процесса. – Минск: Университетиздат, 1990.

Третьякова Н. М. Процес гуманізації як основа реформування системи вищої освіти України: автореф. дис… канд. пед. наук за спец. 23.00.02 - Одеса, 2014. – 19 с.

Фіалко Н. А. Гуманізація вищої освіти: змістовно-функціональні аспекти: автореф. дис… канд. пед наук за спеціальністю 09.00.10. – К., 2015. - 20 с.

Харченко Т. Г. Теорія і практика гумнізації сучасної педагогічної освіти у Франції: автореф. дис… докт. пед наук за спец. 13.00.01. – Л., 2014. – 20 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Донцов, А. (2017). Формування морально-духовних якостей студентів в контексті гуманізації освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 71-76. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9280
Номер
Розділ
Статті