Сучасні педагогічні технології як умова підвищення педагогічної майстерності майбутніх вчителів

  • І. С. Вітюк
Ключові слова: педагогічні технології, майстер-клас, педагогічна майстерність

Анотація

У статті розглядаються сучасні педагогічні технології як умова підвищення педагогічної майстерності майбутніх учителів. Висвітлюється роль педагогічних технологій для майбутніх фахівців початкової школи. Розроблено та запозичено безліч майстер-класів сучасних педагогічних технологій навчання, які підвищують педагогічну майстерність учителів молодших класів. Показано найрізноманітніші класифікації сучасних педагогічних технологій, над якими працює педагогічний колектив початкової школи. Акцентовано увагу на використанні майстеркласах з метою оптимізації навчального процесу. Значна увага приділена лідерству та принципам лідерства. Показана методика формування комунікативної компетентності майбутнього лідера. Акцентовано увагу на методичних матеріалах та комп’ютерних програмах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Адамчук В. Сучасні педагогічні технології навчання / В. Адамчук, А. Дубенчук // Школа. – 2013. – № 5. – С. 42 – 47.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : практикум: навч. посіб. / І. М. Дичківська. – Київ : Слово, 2013. – 447 с.

Надолінська Т. Ігрові педагогічні технології в професійній діяльності педагогамузиканта / Тетяна Надолінська // Мистецтво та освіта. – 2014. – № 1. – С. 8 – 12.

Нечипорук Л. І. Особистісно-орієнтовані педагогічні технології в навчальновиховному процесі вищих навчальних закладів / Л. І. Нечипорук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. праць / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 5. – С. 20 – 30.

Рижкова М. С. Педагогічні технології : історичний аспект / М. С. Рижкова, Л. Р. Хасанова // Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2013. – № 1. – С. 14 – 17

Сембрат А. Л. Методичні засади використання сучасних педагогічних технологій у вищій школі / А. Л. Сембрат, Ю. М. Багно. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2012. – № 22. – Ч. 3. – С. 200 – 211.

Страцинська В. Інноваційні педагогічні технології у підготовці висококваліфікованих робітників / В. Страцинська // Профтехосвіта. – 2013. – № 4. – С. 39 – 40.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Вітюк, І. (2017). Сучасні педагогічні технології як умова підвищення педагогічної майстерності майбутніх вчителів. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 47-52. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9277
Номер
Розділ
Статті