Організаційна культура викладача вищої школи

  • Л. С. Рибалко
Ключові слова: культура, педагогічна діяльність викладача, вищий навчальний заклад, студенти, організаційна діяльність

Анотація

У статті установлено, що невід’ємною складовою професіоналізму та педагогічної майстерності є організаційна культура викладача, розвиток якої вносить нові орієнтири в педагогічний процес вищої школи. Зазначено, що сформовані вміння планувати, організовувати, контролювати, коригувати педагогічний процес забезпечують розвиток організаційної культури викладачів. Уточнено поняття «організаційна культура викладача» як здібність викладача планувати й організовувати педагогічний процес, будувати міжособистісні взаємини в колективі на засадах гуманізму й демократизму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Александрова Н. Формування управлінської культури майбутнього викладача як фактора вдосконалення їхньої професійної підготовки в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] / Н. Александрова. – Режим доступу : http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2012/6_1/visnuk_50.

Губа А. В. Теоретико-методологічні засади формування управлінської культури вчителя – майбутнього менеджера освіти [Текст] : дис. …д-ра пед. наук : 13.00.04/ Анатолій Васильович Губа. – З., 2010. – 450 с.

Рева А. О. Педагогічний менеджмент як особливий вид управлінської діяльності викладача в сучасній системі вищої освіти [Текст] /А. О. Рева. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/29_DWS_2009/Pedagogic /53539.doc.htm

Рибалко Л. С. Теоретичні питання розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти [Текст] : [колективна монографія] / Л. С. Рибалко, А. В. Яцинік, Р. І. Черновол-Ткаченко. – Харків : Вид. гр. «Основа», 2015. – 224 с.

Яцинік А. В. Розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Алла Вікторівна Яцинік. – Харків, 2016. – 213 с.

Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика персонала [Текст] / ред.- сост. энциклопедии Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. Дом «Бахрах-М», 2010. – С. 297.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Рибалко, Л. (2017). Організаційна культура викладача вищої школи. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 179-183. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9264
Номер
Розділ
Статті