Використання активних методів навчання у процесі формування готовності вихователів дошкільного навчального закладу до створення безпечного інформаційного середовища для дітей дошкільного віку

  • М. В. Коченгіна
Ключові слова: активні методи навчання, вихователі дошкільних навчальних закладів, безпечне інформаційне середовище для дитини

Анотація

У статті визначено, класифіковано та схарактеризовано активні методи навчання дорослих, розкрито особливості їх використання для підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів щодо створення безпечного інформаційного середовища для дітей дошкільного віку. На основі узагальнення наукової теорії і практики розглянуто зміст і шляхи формування такого середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вербицький А. А. Активное обучение: контекстный подход / А. А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.

Вахрушева Т. Ю. Теоретичні аспекти активних методів навчання / Т. Ю. Вахрушева // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 46–49.

Кругликов В. Н. Деловые игры и другие методы активизации познавательной деятельности / В. Н. Кругликов, Е. В. Платонов, Ю. А. Шаронов. – СПб.: Медный всадник, 2006. – 124 с.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / С. О. Сисоєва.. – К.: НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.

Смолкин А. М. Методы активного обучения: науч.-метод. пособие/ А. М. Смолкин. – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Коченгіна, М. (2017). Використання активних методів навчання у процесі формування готовності вихователів дошкільного навчального закладу до створення безпечного інформаційного середовища для дітей дошкільного віку. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 112-117. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9254
Номер
Розділ
Статті