Підготовка суддів зі спортивної боротьби: аналіз сучасного стану і перспектива подальшого розвитку в Україні

  • А. С. Євтифієв
Ключові слова: професійна підготовка, спортивна боротьба, судді, кваліфікація, організація, курси, регламент, система

Анотація

Одним з факторів успішності виступу українських борців на міжнародних спортивних змаганнях, а також зростання популярності спортивної боротьби серед широких верств населення, є наявність достатньої кількості професійних кадрів, які, у відповідності з світовими стандартами, здатні забезпечити організацію навчально-тренувального процесу і проведення змагань зі спортивної боротьби. У статті стверджується думка про те, що перетворення в соціально-економічній, політичній, професійній областях обумовлюють перехід на розвинену в багатьох країнах багаторівневу та варіативну систему безперервної освіти суддів. Заявлено про те, що в процесі створення власної системи підвищення кваліфікації суддів в Україні відзначається ряд проблем: невідповідність матеріальних і фінансових ресурсів потребам розвитку системи, відсутність мотиваційної програми для арбітрів, нерозвиненість методичної структури, недостатнє впровадження сучасних інформаційних технологій. Саме тому метою дослідження є удосконалення системи підвищення кваліфікації суддів зі спортивної боротьби. Проведено соціологічне опитування респондентів щодо їхнього бачення умов впровадження курсів підвищення кваліфікації. Аналіз даних дозволив зробити висновок про те, що спортивні установи вимагають від фахівця постійного підвищення їх професійної майстерності, рівень якого впливає на спортивні результати учнів. Саме тому, розробка регламенту щодо підвищення кваліфікації суддів зі спортивної боротьби буде сприяти розвитку їх професійної компетентності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Y. Zamyatin. Refereeing of competitions in wrestling: Lecture. -M., 1979. -33 C.

Міжнародна федерація спортивної боротьби [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://unitedworldwrestling.org

Асоціація спортивної боротьби України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrwrestling.com

Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека освітньої політики / під заг. ред. А. В. Овчарук. - К.: "К.І.С.", 2004. - 112 с.

Маркова А. К. Психологічний аналіз професійної компетентності вчителя / А. К. Маркова // Рад. педагогіка. - 1990. - № 8. - С. 82-88.

Удосконалення системи підвищення кваліфікації тренерів // http://www.sworld.com.ua/konfer39/10.pdf/, 16.11.2015.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Євтифієв, А. (2017). Підготовка суддів зі спортивної боротьби: аналіз сучасного стану і перспектива подальшого розвитку в Україні. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 68-74. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9247
Номер
Розділ
Статті