Запровадження інноваційних методик як основа модернізації освіти в Україні

  • Н. В. Денисова
Ключові слова: інноваційні методики, модернізація освіти

Анотація

У статті обґрунтовано впровадження в освітній процес вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації інноваційних методик як одного з напрямів модернізації вищої освіти України. На основі порівняльного аналізу показників традиційних занять і занять із застосуванням інноваційних методик зроблено висновок про переваги останніх. Особливу увагу присвячено організації сучасної лекції як виду навчального заняття. Подано короткий опис методів: «Зиґзаг», «Навчаюся сам», «Заповнення фліпчартів», «Запитання – відповідь», «Логічний ланцюжок».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти / Укл.
Н. В. Артикуца, О. М. Клоченок, Т. О. Ліщук; НаУКМА. – К.: Стилос. 2006. – 630 с.

П’ятакова Г. П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі: навч-метод. посіб. для студентів та магістрантів вищої школи / Г. П. П’ятакова, Н. М. Заячківська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 55 с.

Сисоєва С. О. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя / Сисоєва С. // Педагогіка і психологія. – 2005. – №4(49).– С. 61.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Денисова, Н. (2017). Запровадження інноваційних методик як основа модернізації освіти в Україні. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 63-67. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9246
Номер
Розділ
Статті